wuv/wubo

Een beknopt overzicht van de uitkering WUV/WUBO

De laatste tijd krijg ik via de post nogal wat vragen van mensen in Amerika met betrekking tot de WUV/WUBO, die bepaald worden door de SVB in Leiden, Nederland.
Heb toen via email uitleg gekregen van een heel vriendelijk persoon met veel geduld, die werkzaam daar is. En ik wil de informatie met U delen. Daarbij wil ik U wel vermelden, dat de SVB te Leiden de uiteindelijke beslissing neemt, waar ik ook niets mee te maken heb.
De Wuv uitkering wordt individueel vastgesteld, is gebaseerd op Nederlandse maatstaven en wordt in euro uitgekeerd. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het woonland (dus een gerechtigde in Indonesië ontvangt hetzelfde bedrag als iemand in Amerika of in Nederland). Wat wel kan verschillen is de hoogte van vergoedingen voor voorzieningen, zo is het bedrag dat voor huishoudelijke hulp in Amerika wordt uitgekeerd hoger dan in Nederland en dat in Nederland weer hoger dan de vergoeding in Indonesië).

Bij wijzigingen in persoonlijke omstandigheden, zoals het overlijden van de partner, het aangaan van een huwelijk of samenwonen, een permanent verblijf in een verpleeghuis of bij het optreden van wijzigingen in het aantal bronnen van inkomsten (er komt een nieuwe bron bij of een oude bron vervalt) wordt de uitkering opnieuw berekend en vastgesteld. Na de vaststelling volgt de uitkering dan weer de gebruikelijke indexering.

  1. De hoogte van een uitkering is afhankelijk van de hoogte van de individueel vastgestelde grondslag (basis of beginsel bedrag) en van het individueel vastgestelde uitkeringspercentage.
  2. Het uitkeringspercentage is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden (gehuwd/samenwonend of alleenstaand, wel/geen minderjarige kinderen, onder of boven de AOW-gerechtigde leeftijd, etc.).
  3. Wat er uiteindelijk wordt uitbetaald is afhankelijk van het inkomen, omdat alle periodieke uitkeringen inkomstenafhankelijk zijn.

De SVB heeft op haar website www.svb.nl allerlei schema’s voor, die u kan opvragen. De percentages verschillen tussen Wuv en Wubo (de Wubo is 5 % lager vanwege de artikel 19 toeslag die de Wubo kent en de Wuv niet) en tussen percentages voor personen die zelf slachtoffer zijn en personen met een recht op uitkering als nabestaande van een oorlogsgetroffene.

Waarom is er een WUV en een WUBO?
De WUV heeft te maken met slachtoffers uit de kampen gedurende maart 1942 en augustus 1945. U werd zelf vervolgd.
De WUBO heeft te maken met de familie en nazaten van een militair (o.a. KNIL) gedurende maart 1942 en augustus 1945. U bent burger-oorlogsslachtoffer en U bezit de Nederlandse nationaliteit.

Heeft u door bovenstaande periode, en dus niet wat er na is gebeurd, medische en/of lichamelijke problemen, dan raad ik u aan een aanvraag tot steun in te dienen.
Wat wel kan gebeuren is dat als iemand met een Wuv-uitkering zijn/haar partner verliest er wijzigingen in de inkomsten optreden (zo kan bijvoorbeeld een pensioen van de partner overgaan op de weduwe of weduwnaar komen), waardoor de Wuv uitkering lager kan worden.

Om bovenstaande nog duidelijker te maken. Twee mensen hebben de zelfde traumatische ervaring in het zelfde Jappenkamp meegemaakt en zijn door de SVB goed bevonden voor een uitkering. Echter het bedrag dat de SVB uitkeert is inkomen afhankelijk en kan daardoor van elkaar verschillen. HET GELEDEN LEED IS NIET ALLEEN ZALIGMAKEND VOOR DE HOOGTE VAN HET BEDRAG, DAT UITGEKEERD GAAT WORDEN.

Ik ken een voorbeeld in Nederland, waarbij haar Totok echtgenoot overlijd. De Indische echtgenote krijgt nu nog 60% (minimum) van de uitkering.
Het uitkeringspercentage voor de Wuv bij iemand die AOW gerechtigd is en is getrouwd of samenwonend is 70% als het inkomen van de partner niet hoger is dan 30% van de maximum grondslag. De maximum grondslag bedraagt momenteel 4.393,59 euro bruto per maand. Met andere woorden als het inkomen van de partner lager is dan 1318,08 (30% van 4393.59) bruto per maand is het uitkeringspercentage 70%.
Als het inkomen van de partner hoger is dan 30% van de maximum grondslag bedraagt het uitkeringspercentage 60% en datzelfde percentage (60) geldt voor alleenstaanden die AOW gerechtigd zijn.
Ook wordt er rekening gehouden en is er een verschil in het uit te keren bedrag of de persoon een slachtoffer zelf van de oorlog was of een nabestaande van het slachtoffer.
De hoogte van een WUV uitkering wordt 2x per jaar geindexeerd met het zelfde percentage als waarmee het minimumloon in Nederland stijgt.

Het adres van de SVB is:
Sociale Verzekeringsbank
Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Stationnplein 1, 2312 AJ Leiden
Netherlands
of
Antwoordnummer 10340, 2300 WB Leiden
Netherlands
Telefoon: +31 (0)71 535 6785

 

Translate »