De drie oorlogswetten van de SVB, te weten W.U.V. – W.U.B.O. – AOR

Onlangs ben ik in gesprek geraakt met Hans Sweep, een Indisch man, die vele jaren als Indo Maatschappelijk werker in Eindhoven heeft gewerkt. Hij heeft in Nederland vele tientallen Indische Nederlanders geholpen bij de rapportage en heeft daardoor ook veel informatie verzameld, dat hij met mij heeft willen delen.

Die informatie is zo belangrijk, dat ik deze gegevens in twee artikelen zal gaan verwerken, waarbij ik ieder artikel zowel in het Nederlands als in het Engels wil gaan publiceren. Immers waarom krijgt de een wel een vergoeding en de ander niet? En dit gebeurd zelf in familiekring waarbij enkelen er wel voor in aanmerking komen en een ander weer niet. Vaak heeft het ook te maken met de ambtenaar of aangewezen persoon in het buitenland, die de aanvrager een bezoek brengt en de vragen stelt.

De W.U.V. (Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940 – 1945)

 1. In de eerste plaats moet je oorlogscalamiteiten hebben meegemaakt, o.a. bombardementen, beschietingen, lijken van mensen, die in stukken zijn gesneden, lijken hebben zien drijven in de kali (rivier)
 2. Als je oorlogscalamiteiten heb meegemaakt wordt je erkend als oorlogsslachtoffer.
 3. Als je erkend bent als oorlogsslachtoffer, kan je een uitkering krijgen, als de arts of psychiater bepaalt dat je blijvend lichamelijk en /of psychisch invalide bent geworden door de oorlog. Er moet dus casueel verband zijn tussen de invaliditeit en de oorlog! De meeste lichamelijke klachten worden afgewezen omdat het vaak ouderdomsklachten zijn. Ben je echter door psychische klachten blijvend invalide verklaart, dan volgt er een uitkering.
 4. De meesten van ons weten echter niet welke psychische klachten wel tellen voor de 3 oorlogswetten W.U.V. – W.U.B.O. – AOR

Hier beneden vindt een ieder een verzameling van psychische klachten, waar je als oorlogsslachtoffer last van kan hebben. Bij de aanvraag of hernieuwde aanvraag moet de belanghebbende aan de rapporteur en aan de psychiater zeggen:

Ik lijd aan:

 1. Inslaap – en doorslaap stoornissen
 2. Angstdromen/nachtmerries (die met de oorlog te maken hebben)
 3. Angstige gevoelens
 4. Herbeleving
 5. Huilbuien
 6. Geheugenverlies
 7. Overmatig zweten
 8. Driftbuien of agressief gedrag
 9. Spanning hoofdpijnen
 10. Vermijdingsgedrag
 11. Concentratie stoornissen
 12. Hartkloppingen
 13. Paniekreacties c.q. verhoogd schrikreacties
 14. Schrikachtigheid
 15. Duizelingen
 16. Neiging zich terug te trekken
 17. Claustrofobie of ander fobieën ( angst om over een plein te lopen)
 18. Verlatingsangst
 19. Prikkelbaarheid
 20. Depressieve stemmingen
 21. Chronische vermoeidheid
 22. Faalangst
 23. Verlies van interesse
 24. Neiging zich af te sluiten, zich terug te trekken, te isoleren
 25. Wantrouwend
 26. Nervositeit

Natuurlijk hoef je niet aan alles te lijden. Maar wellicht zal je wel enkele klachten herkennen. En van zelf spreken is de frequentie ook belangrijk; of je 5 a 6 keer per maand van iets last hebt of maar eenmaal per jaar.
De meeste rapporteurs laten jouw je verhaal vertellen, maar gaan praktisch nooit al deze 26 psychische klachten met je doornemen, wat eigenlijk wel zou moeten gebeuren.
Ook bij herhaalde aanvraag en elke correspondentie de behandelende artsen en specialisten vermelden.

De beoordelingscommissie beoordeelt ook de volgende 4 categorieën:

 1. Hoe is je dagelijkse functioneren
 2. Je sociaal functioneren
 3. Concentratie vermogen
 4. Omgaan met stress

Zeker in 2 rubrieken moet je aanzienlijke beperkingen hebben

Dan de Antihardheid wet (A.H.) 
Is van toepassing als je onvoldoende psychische klachten hebt opgelopen door de oorlog, maar wel psychische klachten hebt overgehouden door het overlijden van vader of moeder in het jappenkamp (Geldig om W.U.V. aan te vragen)

P.S.: Als je 70 jaar en ouder bent, en je lichamelijke en psychische klachten zijn verergerd, kan je in plaats van 4 uren, nu 8 uren huishoudelijke hulp aanvragen.

Mogelijke vragen van de W.U.B.O. arts!

Mogelijke duur van het gesprek duurt ongeveer 2 uur.
De arts stelt zich voor en vertelt in het kort het doel van het gesprek. Hij moet een medisch advies uitbrengen (d.i. een causaal verband tussen klachten, lichamelijk en psychisch en de oorlogsperiode, m.a.w. – zijn uw klachten het gevolg van de oorlog of erfelijke factoren of ouderdom factoren, enz.

Eventuele vragen, die de arts kan stellen:

 1. Kunt U uzelf beschrijven? B.v. bent u sociaal, soms driftig, belangstelling voor politiek, voor sport, houd van gezelligheid en lekker eten, ben overwegend positief (negatief) ingesteld
 2. Hoe was de relatie met uw ouders?
 3. Hoe was uw jeugd of school periode?
 4. Hoe is uw dagelijkse indeling of wat doet u allemaal op een dag? B.v. Lezen, tv kijken, tuinieren, enz
 5. Wie doet de huishouding?
 6. Wie doet de boodschappen?
 7. Wie kookt en wie stoft? Enz.
 8. Hoe laat gaat u naar bed?
 9. Slaapt u gemakkelijk in?
 10. Als u nachts moet plassen of een nachtmerrie hebt, slaapt u daarna direct in?
 11. Waarover hebt u nachtmerries?
 12. Kunt u de laatste nachtmerrie vertellen?
 13. Hoe vaak per week of per maand hebt u nachtmerries?
 14. Hoe is de relatie met uw partner, ouders, broers, zusters, en met uw kinderen?
 15. Hebt u veel vrienden en kennissen?
 16. Zou u hun vaker willen zien?
 17. Komt u wel eens in de stad?
 18. Rijdt u wel eens met de bus of de trein?
 19. Waar hebt u vooral last van? (klachten, ziekten, pijnen, enz.)
 20. Welke medicijnen gebruikt u?
 21. Bent u onder behandeling van een specialist? Zo ja, naam en telefoon.
 22. Hebt u voor uw klachten ooit therapie gehad?
 23. Bent u ooit onder behandeling geweest van een medisch wetenschapper, psycholoog of psychiater? Wanneer en hoe lang?
 24. Wat doet u graag? Of wat maakt u blij? (gezelligheid, lekker eten, bv)
 25. Kijkt U wel eens naar oorlogsfilms?
 26. Bent u bang voor een kleine ruimte of in een lift?
 27. Van welke angsten heet u last?
 28. Wat zijn je hobby’s?
 29. Wat voor levensinstelling heeft u? positief of negatief?
 30. Zijn er nog vragen die u mij wilt stellen?
 31. Zijn er nog zaken, die u mij wilt vertellen, en die nog niet aan bod zijn gekomen in dit gesprek?

Om in aanmerking te komen voor een uitkering van de WUV/WUBO moet je in 2 van de 4 levenscategorieën beperkingen hebben.

 1. In het dagelijks functioneren
 2. In het sociaal functioneren
 3. In het omgaan met stress, en/of belastende omstandigheden
 4. In doorsettingsvermogen, dingen af kunnen maken

 

 

6 Comments

 1. Hi Ron,

  Ik kan alleen over mijn ervaring met de WUV praten.
  Nadat ik ongeveer 40 CrVB zaken goed hebt bestudeerd, dan is het eerste en belangrijkste dat je moet kunnen aantonen met OBJECTIEF bewijs dat je in een “erkend” kamp geinterneerd was. Getuigen verhalen van jouw familie teld niet mee volgens het CrVB, dus heb je geen keihard bewijs dan is jouw zaak afgelopen.
  Als het lukt om de eerste fase te passeren, dan moet jouw arts/psychiater de aangewezen arts van het CrVB kunnen overtuigen dat jouw verhaal beter is dan de zijne. Zoals je zij, dat wordt moeilijker vanwege je oudere leeftijd.
  Kan je de tweede fase passeren dan kan je misschien een uitkering krijgen zolang je niet te rijk bent want dan krijg je niets (geleerd van een paar CrVB zaken).
  Ik ben nu bezig met de voorbereiding van mijn tweede aanvraag en heb undertussen heel wat geleerd van hun technieken om aanvragers af te wijzen.
  Wat WUBO betreft heb je geen kans als je de Amerikaanse nationaliteit hebt aangenomen.
  Ik ken alleen maar een zaak, ECLI:NL:CRVB:2012:BX6125, waar de aanvraagster beweerde dat zij alleen als Amerikaanse aanspraak zou kunen maken op vergoeding van de kosten van een noodzakelijke en ingrijpende levensreddende operatie. Het gaat hier een klaarblijkelijke hardheids bepaling verwand met persoonlijke omstandig heden van de appellante.
  In mijn geval vond ik uit dat in mijn opleiding tot Natuurkundige, ik geen behoorlijke baan zou krijgen in mijn vak werkende in de Aerospace wereld daar ik een Secret clearence moest hebben en die krijg je niet als je hollandse nationaliteit hebt. Mijn KNIL vader met een heel goede opleidig in Breda, kon ook geen beter baan krijgen dan schoonmaker bij de bibliotheek in Buena Park, CA daar hij geen Amerikaanse nationaliteit had in die tijd.
  Ben beniewd naar jouw volgende verhaal dan kunnen wij er meer over de WUV/WUBO zaken spreken.

  Groeten,

  Robbert Macare’

 2. Dag Robert:
  Dank voor je schrijven. Ik prijs mij gelukkig dat ik Hans Sweep heb mogen ontmoeten en dat hij ook de moeite heeft genomen, mij allerlei ervaringen met mij te willen delen. De artikelen die nu op mijn site zijn geplaatst, worden binnenkort ook in het blad de Indo geplaatst.
  Sukses met je eigen strijd tegen de SVB.

 3. IK BEN NOG STEEDS ONDER BEHANDELING VAN EEN SPECIALIST HARTDOKTER DE WUBO HEEFT ALLE INFORMATIE VAN MY GEKREGEN MET ZIJN ADRES EN TELEFOON NUMMER ,ELKE KEER HEB IK MIJN DE VRAAG GESTELT AAN DE SPECIALIST DR WILLIAM PITT ENIGE BERICHTEN UIT NEDERLAND ,HIJ HEEFT NOOIT IETS ONTVANGEN

 4. Hi Edgar,
  Graag meer duidelijkheid, want ik ken je niet. In welk land woon je? Hoe oud ben je? Waarom denk je dat je recht heb op de WUBO? En waarom loopt het via een Doctor en niet rechtstreek naar jou toe? Ik wil je graag helpen, als ik kan. Maar laat me aub meer weten wat er aan de hand is.
  Ron

 5. ik ben in 2005 bi j de wubo ook na bezwaar afgewezen.
  ik heb nu een aanvraag bij de aor ingediend en is wederom afgewezen.
  ik kan nu nog in bewaar gaan.
  kan iemand mij hierbij helpen.

 6. Beste Arthur, Ik ga er van uit dat U mijn artikel volledig heeft gelezen. Heeft U het ook begrepen? U verteld mij niets over u zelf. Waar woont U? Hoe oud bent U? Heeft U in een Japans concentratiekamp doorgebracht? Was Uw vader militair, KNIL, in Indie? Heeft u psychische en/of lichamelijke problemen opgelopen waar u heden problemen heeft? Wordt u er medisch voor geholpen. Werd U bij uw aanvragen ook doorgezonden naar een arts/psychiater? Heeft U alle correspondentie betreffende uw aanvraag goed bijgehouden en bewaard? In dien U mij prive wilt schrijven, graag naar Ron@MyIndoWorld.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up