Geïnterneerden uit de kampen naar Medan.

De uitgesproken proclamatie van de Republiek Indonesia had tot nu toe weinig indruk gemaakt op de Sumatranen. Ze hadden veel meer last van de terroriserende bendes en vroegen zich af wanneer de Nederlandse troepen zouden landen. Westerling wist dat en er snel gehandeld moest worden, voordat het geduld op is en de mening veranderde.
Japan beschikte op Sumatra nog steeds over een strijdmacht van ongeveer 70,000 man waarvan 50,000 gelegerd waren rond Pemantansiantar, ongeveer een 100 km beneden Medan.
Van de Nederlanders behorende bij Force 136 waren er slechts 25 man.
En intussen werd de dreiging van de terroristen steeds groter.
Westerling bedacht een plan en legde het voor aan zijn baas Carl Brondgeest.
Ten eerste moest de intussen gevormde ondergrondse politie groep van Westerling de positie in en rond Medan handhaven.
De namen en posities van de benden waren bij Westerling bekend en die moesten spoedig de leegstaande gevangenis Soekamoelia gaan vullen.

Het doel was tweeledig:
Een veiliger omgeving voor de geïnterneerden en POW in Medan.
Reactie peiling van de Japanners. Immers de Engelsen in Colombo hadden hun verantwoordelijk gesteld voor de rust en vrede hier ter plaatse. Het transport zou gedeeltelijk per spoor en ook per truck moeten gebeuren.
Op het zelfde tijdstip van de evacuatie moest er een methode gevonden worden om de rivaliteit tussen de benden aan te wakkeren, vooral langs het spoor en de route die de trucks namen.

Het transport moest begeleid worden door de verantwoordelijke, maar betrouwbare Japanners.

Westerling werd door een aantal hoge Japanse officieren door zijn optreden met respect behandeld. Daarnaast trad hij hun altijd op een vriendelijke manier tegemoet. Hij besloot een paar van de hoogste officieren zoals Kapitein Hundjo en Major Imamura, in het hotel de Boer voor een etentje met veel drank uit te nodigen.
Tijdens het diner sprak hij over zijn en hun familie, waarna aan het einde hij over ging op de situatie van de gevangenen. Het plan werkte en hij kreeg de volledige steun en beschikking van vervoer.

De volgende stap was het verzenden en bezorgen van beledigende brieven en pamfletten en het verspreiden van geruchten via zijn ondergrondse politie.

De volgende dag begon de machinerie van Westerling te draaien. De zuivering van Medan en omgeving verliep, op enkele schermutselingen na, voorspoedig. Daarbij kregen de mannen van Westerling heel wat extra wapens in handen. Daarnaast kregen ze ook diverse documenten, propagandamateriaal en een paar stempels van P.K.I. en P.K.R. in handen. Dit laatste kwam Ray goed van past bij het verspreiden van de valse geruchten om de verschillen en vetes aan te wakkeren.

Tevreden ging Westerling naar bed.

De volgende dag werd hij door Victor verrast, want enkele Nederlandse politiemannen stonden achter hem. Deze mannen wisten ongezien hun kamp te verlaten Onder hen was Inspecteur Generaal Boon van Ochsee, Commissaris Suurbiers en de Inspecteurs van der Plank, Leenhardts en Hooijdonk. Hun aanwezigheid betekende een aanvulling van het kader van zijn ondergrondse politie macht.

Als op 3 oktober de extremisten met elkaar slaags raakten, begon de evacuatie van alle kampen; zowel per trein als per vrachtwagen.
Westerling was bij dit transport niet aanwezig en liet het gebeuren aan de Jappen over.

De geïnterneerden en P.O.W.’s werden beschermd door Japanse soldaten van het Keizerlijke Japanse leger en arriveerden veilig in Medan.
Zonder incidenten werd op 9 oktober de evacuatie voltooid.

 

2 Comments

 1. Ik heb al geschreven op I4E dat Uw voorstelling van zaken eenzijdig is zoals de opmerking “De uitgesproken proclamatie van de Republiek Indonesia had tot nu toe weinig indruk gemaakt op de Sumatranen”.

  Sinds januari 1945 hadden de Japanse autoriteiten toegestaan dat meer politieke bevoegdheden aan Sumatranen werden overgedragen , zo werd in April 1945 een Centrale adviesraad voor Sumatra geïnstalleerd. Sumatra werd in de PPKI Voorbereidingscomité voor de Indonesische Onafhankelijkheid in Jakarta vertegenwoordigd door drie prominenten uit de oostkust dr Mohamad Amir, Teukoe Mr. Mohamad Hassan (een Atjeher woonachtig in Medan en Mr. Abdul Abas. .Op 19 Augustus 1945 werd Sumatra bevestigd als een provincie van de nieuwe Republiek en Teukoe Mr. Hassan aangesteld als Gouverneur .

  Daarnaast laat de beschrijving van het Korps Insulinde op Sumatra te wensen over. Het Korps was al met 12 Contact-teams in de clandestiniteit aanwezig maar kon pas na de capitulatie en met toestemming van de Britten (SEAC) openlijk optreden.

  De handelwijze van het Korps Insulinde laat zien waar bij Nederland de prioriteiten lagen, niet bij de hulp aan de geïnterneerden.

  25/08/45 een intelligence groep olv LTZ Brondgeest en de agenten Claessens, G. Bruynster, Liem Djoen Miauw en Zainal Abiden heeft als taak contact te leggen met de Japanse autoriteiten in Medan en radioverbinding met Ceylon tot stand te brengen

  Als doekje voor het bloeden sturen de Nederlanders op 27 of 28/08 een groep olv Lt Sisselaar naar het vrouwenkamp van Aik Paminke.

  Nederland blijft haar eigen beleid voeren, dus geen RAPWI en op 4/9 wordt Westerling en 4 sergants gedropt (operatie Status Blue). Westerling dient een politiekorps op te zetten en te trainen . Daarbij maakt hij niet gebruik van Sumatranen maar van Ambonese, Menadonesen en Indo-Europese vrijwilligers. Zodoende is een conflict met de plaatselijke bevolking bij voorbaat gecreëerd.

  Westerling gaat met ondersteuning van Ceylon (VADM Helfrich zijn eigen weg en een begin wordt gemaakt met de methode Westerling al dan niet met medeweten van de Britten. Dit zet wel kwaad bloed bij d eBritten die hun strategie gedwarsboomd zien.

 2. Citaat:..De uitgesproken proclamatie van de Republiek Indonesia had tot nu toe weinig indruk gemaakt op de Sumatranen. Ze hadden veel meer last van de terroriserende bendes en vroegen zich af wanneer de Nederlandse troepen zouden landen. ……

  Heer Geenen, wat is dat voor politiek en nationalistisch gekleurde opmerking?. Dat heeft toch niks te maken met verhalen van eenvoudige mensen.

  Ik ga ervan uit dat U het goed bedoeld maar ik heb al aangegeven dat Uw benadering anti-wetenschappelijk en anti-intellectualistisch is. Dat doet de Indische zaak geen goed. We dienen om geloofwaardig over te komen wel volgens criteria te werk gaan.

  Wellicht weet U dat ik bezig ben over een verhaal over Malang. Daarbij ga ik systematisch te werk en verifieer mijn bronnen vele malen. Bersiap is een ingewikkelde periode en een beschrijving van, laat staan een verklaring over is problematisch. daarin dienen we meer dan voorzichtig te zijn, althans dat probeer ik. Hopelijk is deze opmerking niet al te boring. U kan het gewoon deleten, ik ga onverdroten verder.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up