Ray Westerling komt in aktie

Nadat Ray Westerling door Carl Brondgeest van de heersende situatie rond Medan op de hoogte was gebracht, werd besloten dat de Majoor zijn opdrachten en berichten zal blijven doorgeven aan de Engelsen in Colombo. Intussen ging Ray zijn meegekregen opdracht op eigen houtje uitvoeren, namelijk een ondergrondse politiemacht organiseren, buiten de Japanners om.

Twee weken geleden werd hier “All Clear” gegeven, waarbij uit Java berichten kwamen over de proclamatie van een onafhankelijk Republiek Indonesië en de daar reeds uitgebroken rebellie van permudas en ploppers. Hier liepen de Jappen nog steeds zwaar gewapend rond. De bevolking in Medan wist nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Ray Westerling besloot, met alle risico van dien, een wandeling door de stad Medan te maken om het volk te peilen.

Na deze nachtelijke conversatie besloten beiden naar bed te gaan.

Met de rode baret op, de pistool op zijn heup, begon Westerling vroeg in de ochtend aan zijn wandeling door Medan. Het enige verkeer bestond uit Japanse vrachtwagens met vijandig kijkende Jappen. De plaatselijke bevolking stond of zat aan de kant en begroeten hem met een glimlach en een lichte beleefde buiging. Iets verder in de Chinese wijk werd hij stormachtig ontvangen. Kwam er eindelijk orde en vrede?

Uit het publiek trad een Indische jongen naar voren. Westerling herkende hem als de bediende van Majoor Brondgeest. Hij stelde zich aan Westerling voor als Victor Sihombing en vertelde hem dat hij de afgelopen nacht met Molukse korporaal Sariwatting had gesproken. Sariwatting zei mij dat ik U alleen moest zien te spreken. Westerling zei hem om 3 uur bij hem op de kamer te komen melden.

Verder lopend zag hij in de straat een opstootje. Een Indiaman stond wild te gebaren terwijl Jappen bezig waren het meubilair uit zijn huis te halen en het op hun truck te laden. Bij de truck stond een officier. De Indiaman vertelde aan Westerling wat er aan de hand was. Westerling liep toen recht op de Japanse officier af, de hand op zijn revolver, en beval hem het meubilair terug te brengen. Na een heftige aarzeling beval de Japanse officier zijn manschappen de hele inboedel terug te brengen. Toen de inboedel van de Indiër weer teruggebracht was, vroeg Westerling aan de Japanse officier, wie die opdracht had gegeven om de meubelen te nemen. Het hoofdkwartier, zei de officier.

Westerling maakte hem duidelijk dat hij nu het hoofdkwartier vertegenwoordigde, stak zijn hand uit en bedankte hem.

Om 3 uur in de middag meldt Victor zich bij Luit. Westerling op zijn kamer in hotel de Boer. Victor vertelde, dat hij eigenlijk de enige overlevende van de familie was. Na de inval van de Jappen in 1942, werd zijn familie, die als pro-Nederlands bekend stond, deels door de Jappen, deel door de Sukarelas, uitgemoord. Enkelen, zoals zijn vader en broer, waren op een afschuwelijke manier afgemaakt. Ik kon nog net op het nippertje ontsnappen.

Westerling was overtuigd van de jongen en gaf hem een opdracht, die hij met niemand mocht delen. Ook niet met Majoor Brondgeest of korporaal Sariwatting.
Intussen kreeg de luitenant van uit Colombo een dringen verzoek om uit te zoeken wat er precies is gebeurd met Generaal-Majoor Overakker. Nadat R.T. Overakker en kolonel V. Gosenson door de Jappen geïnterneerd werden, belanden beiden in een gevangenis in Medan en sindsdien is er niets meer van hen vernomen.
Het onderzoek leidde tot een botsing met de directeur van de gevangenis van Medan Soekamoelia.
Bij het binnentreden van Westerling zat deze vette directeur met een paar Japanse officieren aan de sake.
Toen Westerling hem om de benodigde informatie vroeg, vervloekte hij de luitenant. Met een beweging werd hij over de tafel getrokken en neergeslagen. Het sake feest was over en de zaak opgelost.
Generaal Overakker en kolonel Gosenson waren gevonden. Zij waren onthoofd.

Roelof Theodorus Overakker werd geboren op 9 jan., 1890 in Haarlem. In 1912 behaalde hij zijn diploma aan het KMA en vertrok naar Nederlands-Indië. Overakker kwam door zijn optreden in hoog aanzien bij de militaire autoriteiten en werd ook bij de civiele autoriteiten gewaardeerd. Naast Overakker zou ook Victor Gosenson een belangrijke rol gaan spelen in de oorlog tegen Japan. Victor Gosenson werd op 26 mei, 1888 in Bandjarmasin en kwam uit een Indisch gezin. Ook hij heeft met succes zijn studie aan het KMA volbracht. Gosenson wist zich in korte tijd te bewijzen en snel bevordert. Hij werd overgeplaatst naar noord Sumatra en werd daar lid van het beruchte Korps Marechaussee in Atheh, een elite korps. Door zijn kennis en ervaring was hij van grote waarde voor het KNIL. Op 9 feb, 1942 werd kolonel Overakker van Java naar Sumatra overgeplaatst. Direct hierna werd hij bevordert tot generaal-majoor en commandant over Midden-Sumatra. Kolonel Gosenson was commandant van Atjeh en onderhorigheden. Met een grote overmacht aan manschappen en wapens werd Java en zuid-Sumatra verovert. Overakker en Gosenson besloten door te strijden. Mede door het overlopen van de Atjeeërs naar de Jappen werd het een onmogelijke taak voor het KNIL leger en op 28 maart 1942 gaven ze zich over aan luitenant-kolonel Kitayaman.

Van nu af aan besloot Westerling harder tegen de Jappen op te treden.

Kapitein Hundjo, die uitstekend Engels sprak, had de leiding over de Jappen in hotel de Boer. Hij had persoonlijk een wacht voor de kamer van Westerling geplaatst. Van de luitenant kreeg Hundjo de opdracht de bewaker voor zijn deur te verwijderen, wat niet direct gebeurde. De volgende dag pakte een boze luitenant de Japanse bewaker met geweer en al beet en smeet hem van de trappen naar beneden.
Daarna ging Luit. Westerling zelf een stap verder en beval Kapitein Hudjo voor een auto te zorgen, die morgen voor de deur diende te staan.

De volgende morgen stond een Hudson voor de deur. Alex Smulders, broer van Els Smulders en weduwe van Ceasar Chevalier en oom van mij, werd de privé chauffeur van Luitenant R. Westerling.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up