Griselda Molemans, onderzoeksjournalist, documentairemaker en auteur van Levenslang oorlog

Nederland viert dinsdag 75 jaar vrijheid. Griselda Molemans vraagt zich af voor wie dat eigenlijk geldt. ‘Van alle Nederlanders wacht 10 procent nog altijd op rechtsherstel.’

Griselda Molemans5 mei 2020, 19:00 (Uit Parool)

Terwijl de pr-machine voor 75 jaar vrijheid in 2020 op ­volle toeren draait, ontgaat veel Nederlandse media de stille tragiek: 10 procent van de Nederlandse bevolking wacht nog altijd op de afhandeling van het rechtsherstel als nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië.

Het gaat om de Indische gemeenschap, die inmiddels zo’n 1,8 miljoen mensen telt. Waarbij de term ‘Indisch’ een pars pro toto is voor een veelheid aan etniciteiten: variërend van Hollandse gezinnen die als tijdelijk uitgezonden krachten direct na de Japanse bezetting van de kolonie Nederlands-Indië werden gerepatrieerd tot de Indo-Europese, Molukse, Chinese, Toegoenese, Indo-Afrikaanse, Papoea, Surinaamse, Antilliaanse en Indonesische gezinnen die vanwege hun loyaliteit aan ‘Koningin, volk en vaderland’ tussen 1950 en 1970 nood­gedwongen naar Nederland zijn gekomen.

Het is deze groep – de grootste minderheid in dit land – aan wie de Nederlandse staat tot op de dag van vandaag ten minste 36,5 miljard euro verschuldigd is op basis van een reeks openstaande, overerfbare dossiers. Het is lastig uit te leggen aan de gemiddelde Nederlander, maar deze slepende kwestie betreft onder meer nooit uitbetaalde salarissen, oorlogscompensatieregelingen, bank- en spaarsaldi en verzekeringspolissen.

‘Troostmeisjes’

Door het beleid van successievelijk dertig naoorlogse kabinetten is dit onrecht onzichtbaar gemaakt. Wat evenmin helpt, is dat het Indisch Platform als ‘vertegenwoordiger’ van de Indische gemeenschap bestaat uit lakeien van de overheid, die zich tijdens de onderhandelingen vanaf 1998 volledig van tafel hebben laten spelen.

Toegegeven, de materie is complex. Zo is er bedrog gepleegd door de Nederlandse overheid door twee derde van de kapitale Indische goudvoorraad vlak voor de Japanse invasie van de kolonie in het diepste geheim weg te sluizen naar de kluizen van de Federal Reserve in New York. Zo blijkt de salarisverplichting (‘backpay’) aan 82.000 ambtenaren en Knil-militairen helemaal niet overgedragen te zijn aan de Republiek Indonesië in 1949, maar berust deze nog altijd bij de staat. Dezelfde staat die in 1966 van de Indonesische regering schadevergoeding eiste voor de duizenden ontheemde gezinnen die in de periode 1957-1962 gevlucht zijn uit Indonesië en van Nieuw-Guinea. Het leeuwendeel van de 600 miljoen gulden plus rente werd echter door de staat zelf geïncasseerd.

Het is ook dezelfde staat die doelbewust al het doorslaggevende bewijs dat de Japanse keizerlijke legertroepen en marinevloot een systeem van dwangprostitutie exploiteerden, achter slot en grendel heeft gelegd in het Niod en het Nationaal Archief. Met tegenwerkende kracht heeft de staat een vals narratief gecreëerd als zouden ‘65 en mogelijk 300 jonge vrouwen’ daar slachtoffer van zijn geworden in Nederlands-Indië. De onthutsende waarheid is dat ten minste 70.000 jonge vrouwen zijn misbruikt in de archipel: Hollandse, Indische, Indonesische, Molukse en Papoea, aangevuld met Koreaanse, Taiwanese, Australische en Amerikaanse ‘troostmeisjes’.

Indisch Herinneringscentrum

De slepende ‘Indische kwestie’ valt plat in dit land vanwege een compleet gebrek aan historische kennis. En vanwege een ingesleten metaalmoeheid als zou ‘het Indische verhaal onderhand wel bekend zijn’. Het is de ironie ten top dat ver buiten Nederland historici en journalisten doordrongen zijn van de belangrijke strategische positie die de oude kolonie tijdens de oorlog innam. Als ‘springplank’ voor de geallieerde tegenaanval op Japan in 1944 en als blinde vlek in de internationaal slepende ­kwestie van de uitgebleven Japanse excuses aan de slachtoffers van de oorlogsmisdaad dwangprostitutie.

Dus wat valt er te vieren op 5 mei 2020? Waarom dient slaafs gezwaaid te worden met rood-wit-blauwe vlaggetjes, wanneer de Nederlandse overheid de grootste minderheidsgroep willens en wetens heeft geofferd voor grote financiële belangen? Terwijl na de oorlog met spoed werd gecheckt of het Indische goud van de koninklijke familie veilig en wel in de kluizen van de Fed lag, konden de banksaldi en polispremies van rechthebbenden zogenaamd niet worden uitbetaald, omdat ‘de Jappen al het goud hadden gestolen’.

Voor wie is het eigenlijk 75 jaar vrijheid? De Indische gemeenschap zelf is helemaal niets gevraagd, maar heeft als ‘aflaat’ een volslagen overbodig Indisch Herinneringscentrum in de schoot geworpen gekregen, in combinatie met een ‘collectieve erkenning’ die niet namens het collectief is uitonderhandeld. De Indische ­geldkwestie verdwijnt hiermee niet van tafel. Die blijft pijn doen. Als een gordelroos van ­smaragd.

3 Comments

 1. Ik kwam toevallig in bezit van de foto van het jaarfeest van de Ombilinmijnen uit 1939.
  Mijn vader CFW Borst heeft daar gewerkt . Is 1 van 12 opgepakte mensen die in 1943 werden opgepakt . Probeer hem te vinden op de foto. Ben erg geïnteresseerd in oude foto’s. Wij hebben niets nl.
  Heb de site Indoworld gevonden en lees alles met grote interesse . Zag bij de “”Martelingen….” mijn vaders naam staande ik nooit gekend heb.
  Wat een fantastisch geheel die site .

 2. Hi Ronald, Blij je te leren kennen. Gaat het om de volgende foto, die ik in het volgende artikel heb geplaatst?
  Op mijn foto in het midden met kaarten op zwarte kleren zitten mijn ouders.
  https://myindoworld.com/ombilin-coal-mining-heritage-and-history-of-sawahlunto/?doing_wp_cron=1613666424.9561669826507568359375
  Ik ben mijn site begonnen na mijn pensionering. Kwam op het idee, omdat er in Nederland zowel op het Internet als in boeken alleen of voornamelijk over Java geschreven wordt. Als een persoon van Sumatra wilde ik dat wat recht trekken.
  Mijn web is echter aan wat herziening toe. WordPress.com is bezig met enorme veranderingen. Het wordt voor mij tijd om mijn web ergens anders onder te brengen. Daarbij moet er ook het een en ander aan worden gesleuteld. Op het ogenblik ben ik op zoek wie mij de beste beveiliging garandeert.
  Maar veel lees plezier.

 3. Hallo Ronny,
  Ik zal me eerst eens voorstellen: mijn naam is Hans Boelaars.
  Ik ben in 1943 in Emmahaven, Tulukbajur, bij Padang geboren.
  Mijn vader werkte bij de KPM.
  Uit de familieverhalen weet ik dat wij eerst geïnterneerd zijn in de Boei in Padang.
  Daarna zijn wij op transport gezet naar Bankinang
  Zwaar ondervoed zijn wij via Medan in ’46 op transport gesteld naar Nederland.
  In ’47 zijn we weer terug gegaan naar Emmahaven en zat ik op de kleuterschool naast het broederhuis.
  In ’49 of ’50 zijn wij naar Djakarta gegaan en daarna naar Holland.
  In ’51 terug nu naar Soerabaja om in ’56 voorgoed naar Holland te gaan.
  In “95 heb ik een reis naar Indonesië gemaakt met mijn vrouw.
  In 2005 weer een reis gemaakt met als doel ook Bankinang te bezoeken.
  Ik ben in het Vrouwen en Mannenkamp geweest.
  Op een plaquette in het kamp waar de slachtoffers vermeld waren van al de voorgaande kampen, Bankinang was een verzamelkamp, las ik de naam van mijn iets oudere zusje.
  Zij is nog in Padang nog overleden.
  Uit de verhalen van mijn vader wist ik dat hij bij de vernielingsbrigade gezeten heeft.
  Meerdere leden van deze brigade wilde met een motorvlet vluchten.
  Op het laatst is dit niet doorgegaan omdat leden twijfelden.
  Men moest proberen richting Nias te varen en dan zover mogelijk de Indische Oceaan op om op te vallen door de Engelse marine op Srilanka, het toenmalige Ceylon.
  Jaren ben ik donateur geweest van Japanse Ereschulden en het Bankinang comité.
  Het zal nu zo’n5 à 6 jaar geleden zijn dat ik bij de herdenking van 15 augustus in Den Haag vroeg of er iemand wel eens van de kampen Bankinang gehoord had op Sumatra.
  Zelfs de stichting oorlogsslachtoffers had er nog nooit van gehoord toen.
  Inmiddels zijn deze kampen ook bekend.

  Ik kan mij goed indenken dat jullie als Indische Nederlanders geëmigreerd zijn.
  Mijn ouders komen beide uit Holland en ik ben dus geen indo, maar in Indonesië was ik een Hollander waar toen op gescholden werd en in Holland was ik de pinda nou jij.
  Het komt eropaan je komt in een groep zelfs in de familie waar ze niet op je zitten te wachten.
  Natuurlijk is er een verschil maar het gevoel bij mij is toch sterker naar de indo kant als de Hollandse.
  Dat komt ervan wanneer een groep niets met je heeft.

  Ik las dat jullie je hebben kunnen ontwikkelen en heb het idee dat jullie geassimileerd zijn.
  Nou dat ben ik ook maar……
  Heb jij ook zo’n gevoel?

  Ik ben blij dat je iets over Bankinang geschreven heb.
  Met vriendelijke groet, Hans

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up