Het Indisch Centrum aan de Sophialaan 10 in Den Haag

Sophialaan 10, Den Haag

Het Indisch Centrum komt er in Den Haag.

De oriënterende gesprekken begonnen ruim 1 ½ jaar geleden.
Samen met vertegenwoordigers van de Nederlands-Indische gemeenschap (Indisch Platform, Indisch Herinneringscentrum, Stichting Pelita en Stichting Herdenking 15 augustus 1945) heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) afspraken gemaakt over de verankering van het Indisch verleden in de Nederlandse samenleving. Belangrijk onderdeel van deze zogenaamde collectieve erkenning is een centrale ontmoetings- en herinneringsplek, een Indische pleisterplaats, aan de Sophialaan 10 in Den Haag. vlakbij het bekende Plein 1813. Ook zijn afspraken gemaakt over het verbreden van herdenkingsactiviteiten en het zorgaanbod voor de eerste generatie Indische Nederlanders.

Het moet het “kloppend hart” van de Indische gemeenschap worden en de participanten zullen er alles aan doen om dit te laten slagen.
Organisaties die zich eveneens bij het Indisch Centrum zullen aansluiten zijn onder andere

Stichting Molukse Museum en naar verwachting ook het Indisch Familiearchief en er staan nog meer organisaties op de stoep.

Mevrouw Yvonne van Genugten zegt:” De Indische gemeenschap is erg divers, maar dit is een plek waar alles samenkomt. Het herdenken, de Indische herinnering, de specifieke zorg voor de Indische ouderen, die vaak nog steeds met hun trauma uit de Bezettingstijd en daarna de Bersiap-periode in Indië te kampen hebben”.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) spreekt in een Kamerbrief van een ”collectieve erkenning”. Jaarlijks gaat het tot 2022 om 1,5 miljoen euro en vanaf dat jaar ieder jaar structureel om een bijdrage van 1 miljoen.

Ook komt er meer aandacht voor de speciale zorg voor ouderen. Velen hebben een traumatisch verleden met bersiap, geweld en oorlog en daarbij ook een (deels) niet-Nederlandse culturele achtergrond.

Less fortunate in Indonesia

Boarding-schools in Kebonagung, Malang

Many small Dutch non-governmental organizations (NGO), sometimes even private ones that has been setup by a family, are assisting and providing medical, agricultural and educational assistance to projects in Indonesia. One of these organizations is Horizon Holland Foundation supported by Jacq. Z Brijl, retired L.C. of the Dutch Army. Of the half millions of children living in boarding-houses only about 6% are orphans. Many parents are too poor to take care of their children.

One of the projects, supported by Horizon Holland Foundation is boarding-schools for girls and for boys called Asrama Anak Anak in Kebonagung district Malang, Java, Indonesia. This project, the two boarding houses, was built with the help of local people and sponsors in 2005. Today there are 40 students living on the small campus, all children from the street, who have been displaced and sometimes also abused. Three of them are now college students. Half million children from Indonesia are living under the same circumstances in boarding houses and only 6% of them are orphans. Many parents are too poor to feed and take care of their infants. Hananto Jonatan, Chairman Church Council in Malang, is the driving force behind these (boys-girls) boarding schools.

Peter Logman is a simple Indo, who is very unselfish and committed helping the poor and disabled children in Indonesia. Today he volunteers as a coordinator for Pelita and for the Indo dining table at the nursing home Rumah Kita Wageningen. He also organizes the Pasar event at Bronbeek and the proceeds are all going to the two boarding homes and schools.

Peter Logman ready to step on the Matrix

Peter Logman ready to step on the Matrix

On Sunday, May 10, 2015 Peter, as a 65 years active sportsman, decided to climb stairs on the Matrix exercise machine at the sport center Aerofit in Didam, the Netherland. His goal was climbing 4000 stairs with on each ankle a weight of 2kg. He managed to accomplish this grueling exercise in about 42 minutes. His accomplishment was also broadcast on television, but most important was the objective support for the boarding schools in Malang Kebonagung district.

Peter Logman on his way to the 4000 stairs up

Peter Logman on his way to the 4000 stairs

Hopefully you also feel the need to support Peter Logman with his project Asrama Anak anak in Kebonagung, Malang, please send your donation to:

Weeskinderen Kebonagung (Malang)
REKNR: NL61 INGB 000 240 0060
And I thank you,
Peter Logman
E-mail: sl.lotus@online.nl

Translate »