Frederik van der Schaar werd op 6 januari 1904 te Haarlem geboren als zoon van Johannes van Der Schaar en Catharina Schouten. Hij huwde een Zwitserse Margaretha Klara Schärer en hadden 3 kinderen, Frederik, Felix en Margaretha.
Sedert 1927 was Frederik werkzaam als Chemicus in dienst van de HVA op Java, vervolgens sinds mei 1934 Fabrikagechef in Garoem bij de suikerplantage op Java en sedert januari 1940 Hoofdassistent vezelonderneming Laras van de Handels Vereniging Amsterdam.

WOII – De gevechten van het Commando “Midden-Sumatra” gedurende de periode februari/maart 1942
bron: J.J. Nortier

Vuurgevechten langs de weg PRAPAT en SIBORONGBORONG

Aan de vijandzijde werden deze gevechten gevoerd door voorhoede-elementen van de “Kunishi Advance Force”. De sterkte van deze gevechtsgroep bestond uit een anderhalve bataljon, een mortier compagnie en 3 Genieën.
In de ochtend van 12 maart 1942 kreeg Luitenant K. van der Ploeg bericht van een Japanse landing bij Tandjoengitam. Hij ontving daarop van Kapitein J.J.A. van de Lande opdracht, zich met het deel van de Stadswacht dat zich te Pematangsiantar bevond, naar Prapat te vertrekken. Luitenant van der Ploeg vertrok om ongeveer 12.00 uur uit Pematansiantar en kwam ongeveer 13.30 uur in Prapat aan. De verdedigende opstelling van zijn eenheid was nu een compagnie Stadswacht te Prapat en een sectie met 4 Fiat mitrailleurs onder Commando van reserve 1ste Luitenant Art. J.H. Muntjewerf te Sioehan aan het Toba meer, ten Noorden van Prapat. En bij gevaar van afsnijding moest deze eenheid zich via het Toba meer terugtrekken met een motorvaartuig waarachter een marine sloep; voorposten waren geplaatst langs de naar Prapat leidende wegen.
Intussen was de weg tussen Pematangsiantar and Prapat ter vernieling voorbereid met ingegraven vliegtuigbommen van 300 kg.
Een verzoek om één der overvalwagens ten behoeve te stellen van de voorposten, werd door de Bataljon Commando de majoor van Aarsen, afgewezen.
Op 13 mrt. 1942 om 01.15 uur rapporteerde Sergeant 1ste Klas J. Ensink, dat een aantal Stadswachten waren gedeserteerd.
Op 13 mrt. 1942 om 13.00 uur meldde de voorpost bij Aik Naoli, de nadering van de Japanse vijand. Hierop ging Luitenant van de Ploeg over tot de hoogste graad van gevechtsvaardigheid en controleerde de vernielingen langs de naderingswegen.
Deze bleken echter maar voor een deel goed te zijn uitgevoerd.
Terwijl hij bezig was met het uitvoeren van deze controle, hoorde hij mitrailleurvuur uit de richting van Sioehan. Het detachement van Luitenant Muntjewerf had op dat moment het vuur geopend op de naderende vijand.

Fred van der Schaar – Postume het MOK

Bij dit hevige vuurgevecht sneuvelde Stadswacht Sergeant Infanterie KNIL Frederik van der SCHAAR.
De Indonesische Stadswachtsoldaten waren na het eerste schot intussen verdwenen. Luitenant van der Ploeg nam van een hoog gelegen punt de vijand waar en zag dat de eigen troepen bij Sioehan de hellingen naar het Toba Meer afdalen.
Omdat Luitenant Muntjewerf meende geen kans meer te zien om over het Toba Meer terug te trekken, en aangezien dit zou moeten gebeuren onder volledige waarneming van de Japanse vijand en binnen bereik van hun wapens, besloot hij zich met de overgebleven mannen van zijn detachement, zich aan de vijand over te geven.

Koningin Wilhelmina heeft Frederik van de Schaar ook niet vergeten en heeft het volgende schrijven aan de familie doen toekomen:

Door al het bovenstaande heeft mevrouw Margaretha van Meerwijk – van der Schaar, wonende Potterlaan 2, 2102 CD Heemstede om aan haar vader Stadswacht Sergeant Infanterie KNIL Frederik van der Schaar, alsnog postum het MOK (Mobilisatie Oorlogskruis) toe te kennen. Aan de hand van onder meer de door SAIP beschikbare informatie en de altijd geweldige inzet van de heer Jacq. Z. Brijl, Luitenant- Kolonel bd en met de medewerking van Mindef werd dit alsnog op de juiste manier bezegeld.

 

2 Comments

 1. Hi Ronny,
  Geweldig! Fijn dat je aandacht hebt gegeven aan het verhaal rond de moedige Stadswacht Sgt. Inf. KNIL. Frederik van der SCHAAR.
  Het heeft meer dan 70 jaar geduurd, alvorens o.a. in de media aandacht is gegeven, aan de
  moedige gevechten die hebben plaatsgevonden op Midden- Sumatra. onder meer rond het “Toba Meer”.
  Vele van onze jonge militairen hebben daar het leven verloren.
  Zo beschikte de Stadswacht vd Afd. Medan, over weinig automatische wapens. Om dat tekort
  te proberen op te heffen, had men Italiaanse machinegeweren, die door het Britse Leger in Noord- Afrika op de Italianen waren buit gemaakt, van hen overgenomen, om hiermede
  de de Stadswacht te kunnen uitrusten.
  De gevechten hadden o.a plaats gevonden bij Tiga Roenggoe, Sioehan en Porsea, waarbij aan
  onze kant ook door KNIL brigades werden deelgenomen, die uit Atjeh naar dit gebied waren overgebracht.
  Ik ben dan ook heel blij, dat wijlen Sgt. van der SCHAAR alsnog EERVOL het Mobilisatie- Oorlogskruis (MOK) postuum toegekend heeft gekregen.
  Ik ben nu o.a. bezig om voor militie Sld. Rinz Louis AGERBEEK, ook alsnog postuum het MOK
  aan te vragen. Hij volgde op school nog een voorgezette opleiding, toen hij werd opgeroepen
  voor het vervullen van zijn dienstplicht bij het KNIL. Hij werw nl. op 29 nov. 1921 te Medan geboren.
  Hij sneuvelde op 14 maart 1942 na hevige gevechten met het Japanse invasieleger bij het dorp Porsea, in de omgeving van het “Toba Meer”.

  mhgr.
  Jacq. Z. Brijl. Luitenant- Kolonel bd, BL.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up