Pas uit Nederland ontvangen een artikel met bovenstaand titel geschreven door Gerard de Boer, voorzien van krantenknipsels.  Hier beneden een beknopte inhoud.

Na het einde van de oorlog met Japan op 15 augustus 1945 brak de bersiap uit. Nederland begon toen in Nederlands-Indië een nieuwe oorlog met haar politionele acties.
Dienst plichtigen werden geheel tegen hun zin, door de toenmalige regering opgeroepen en gedwongen naar Nederlands-Indië te gaan. Dit was volledig in strijd met het artikel 192 van de toen geldende Nederlandse grondwet. Artikel 192 van de grondwet bepaalde namelijk dat Nederlandse dienst plichtigen alleen met hun eigen vrijwillige toestemming naar de Nederlandse overzeese gebiedsdelen uitgezonden konden en mochten worden.

Blijkbaar had de politiek in Den Haag veel moeite met de situatie, want op 4 augustus 1947 werd de wet gewijzigd en onder nummer H293 in het Staatsblad gepubliceerd. Na deze datum had de regering het recht, ongevraagd, dienst plichtigen naar Nederlands-Indië te sturen.

Echter tussen 15 augustus 1945 en 4 augustus 1947 waren reeds duizenden dienst plichtigen illegaal naar de oorlog in Indië gestuurd, waarbij inmiddels al honderden of gesneuveld of zwaar verminkt waren.

De wijziging van het artikel 192 op 4 augustus 1947 hield ook in dat de dienst plicht van 11 maanden, speciaal voor de Indie-gangers, werd verlengd tot 3 jaren.

De kranten artikels hadden als titel:
“Opgeroepenen wensen niet naar Indonesië te gaan”
“Soldaten vertrokken naar Indonesië. De grondwet mocht niet baten”
“Regering berooft soldaten van hun laatste rechten als Staatsburger”
“In strijd met de grondwet”
“Prof. Pootjes ijverde voor de Grondwet. Doch 4 jaar geëist volgens de Strafwet”

Heeft u iemand in de familie die toen slachtoffer was?
Misschien wilt u een schadeclaim indienen voor de onvrijwillige deportatie naar Nederlands-Indië namens artikel 192 van de toen geldende grondwet?

 

3 Comments

  1. Hoewel dit onderwerp mogelijk niet(geheel)past bij de NL Grondwet artikelen, heeft het,mogelijk,raakvlakken.Kort:las op “Indisch4ever” “Oproep rekeninghouders Javasche Bank”dd 07/12/2015.Uit artikel bleek dat de N.I.regering in 1942(waarschijnlijk direkt na Pear Harbour)zo’n $ 135.2 million (deels in goud)bij de US Federal Reserve had ondergebracht.Converzieprogramma(inclusief gemiddelde rente 1942-2016)rekende dat het bedrag(1942) in 2016 waard was $ 2,063,108,000.00= euro 1,841,850,000.In een “gulle bui”gaf de NL staat totaal 174,705.000 euro aan de Indische gemeenschap uit. Theoretisch zouden (Indische)rekeninghouders,die vlak voor de bezetting nog (omgerekend) $1000,respectievelijk $50 op de priverekening hadden staan, in 2016 nog “wat geld”van de NL staat(N.I.was eind december 1941 “het oostelijk deel van het Koninkrijk der Nederlanden”) tegoed hebben, t.w. 13,622,500 euro/respectievelijk 6811,250 euro.Al zou men het bedrag van “Het Gebaar”aftrekken,dan nog,zouden de overlevenden,hun vrouwen,kinderen,nog duizenden van de staat tegoed hebben.Niets mis mee,om oorlogvoering door “de burger” te laten betalen.Maar compenseer die burger (desnoods decennia later),en zwijg niet in alle talen in de veronderstelling “wat niet weet dat deert(ons) niet”. De reaktie lijkt op het eerste gezicht “chargerend”,maar heeft IEMAND er wel eens over nagedacht?

  2. Las,wat laat,sorry folks it’s the combination of age and the heat, het januari artikel over” Het weggesluisde goud en geld van batavia naar (federal Reserve)NY” .Ik had daar naar mijn reaktie hier verwezen,en heb een aanvullende correctie geschreven vwb het cash geld ($ 60.2 million,1942).Het totaal wat de NL staat dus uit N.I.wegsluisde was niet euro 1,841,850,000.00 maar het schrikbarende bedrag van euro 2,664,577,000.00. Opnieuw; de staat heeft het recht om de tegoeden van burgers in te zetten om de oorlogsvoering te bekostigen,maar betaal het na meer danzeven decennia wel terug!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up