Mobilisatie Oorlogskruis voor de KNIL soldaten en/of nabestaanden.

U, die hem nog niet kennen, wil ik graag voorstellen aan Jacques Zeno Brijl, Luitenant- Kolonel b.d. van de Koninklijke Landmacht. Ondanks zijn ver gevorderde leeftijd, hij is zelf geboren in 1927, gaat hij door met zijn missie: in dit geval het voordragen van ex-militairen van het KNIL, die slaven arbeid hebben moeten verrichten aan zowel de Birma als de Pakan Baru, Sumatra spoorweg, voor een onderscheiding. Intussen hebben ruim 40 families deze onderscheiding mogen ontvangen.
En hierbij dient vermeldt te worden, dat de heer Brijl alles belangeloos doet en dat het ministerie van Defensie de beslissende factor is.

In beginsel zijn er een paar eisen van het MinDef, zoals o.a. moet de overleden KNIL -militair op zijn minst een minimum aantal maanden in dienst van het KNIL zijn geweest; de familie die voor hun (groot) vader een onderscheiding toegekend willen hebben moeten beslist de (klein)zonen en/of dochters zijn van de overledene. Dus beslist geen neven en nichten. Een uitzondering kan mogelijk gemaakt worden, wanneer er geen (klein)zonen en/of dochters zijn van de overledene.
De verzoeker/ster moet dan zoveel mogelijk gegevens verstrekken betreffende zijn/haar volledige naam, als ook de volledige adresgegevens plus telefoon en email, de familierelatie en zoveel mogelijk gegevens van de betrokken (groot)vader, etc. die tijdens WOII is overleden.

Als betrokkene ook na 1945 bij de KNIL heeft gediend, dan is het niet uitgesloten, dat hij in die periode al onderscheidingen toegekend heeft gekregen. Blijkt dat niet het geval te zijn, dan kan de heer Brijl proberen middels een verzoek aan MinDef, of aan de overleden militair alsnog een “bintang” kan worden toegekend en die aan zijn verzoeker/ster (bijv. aangetekend via de Post)
wordt toegezonden. Maar dat is volledig afhankelijk van de beslissing van MinDef.

Er is een regeling getroffen waarbij het MinDef de heer Jacques Zeno Brijl heeft aangewezen als de enige persoon, die vooralsnog namens Defensie, deze onderscheidingen mag uitreiken.
De heer Brijl probeert echter wel zo veel mogelijk een Burgemeester of een andere hoge militaire autoriteit erbij te betrekken, om te proberen om de uitreiking zo EERVOL mogelijk te laten verlopen.

Mocht U een (groot)vader met bovenstaande ervaring hebben of een familie weten, die aan de voorwaarden voldoet, dan mag U of deze familie direct kontakt zoeken met de heer Brijl en hij is beslist bereid moeite te doen en te proberen U of een familie alsnog aan een postume onderscheiding voor hun (groot)vader helpen.

Hier beneden zijn de gegevens:

Afz. Jacq. Z. Brijl
dr. R.J. Fruinstraat 40
2552 LD den Haag.-
The Netherlands
Email: bimbo.b@casema.nl

Ook kunt U de volgende personen benaderen en/of de volgende sites open klikken om gegevens te vinden betreffende uw (groot)vader:
Dhr. Michiel Schwartzenberg
070-4455823
Oorlogsnazorg

Ook kunt U om hulp vragen voor de benodigde gegevens aan Henk Beekhuis van MinDef via zijn email: h.beekhuis@planet.nl

Voor documenten, kampkaart en namenlijsten op de verschillende aanwezige websites:
http://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl/
http://www.japanseburgerkampen.nl/
http://www.bersiapkampen.nl/
http://www.gahetna..nl/ (via deze site kunt U aanvraag doen naar een kampkaart, het is de moeite waard) En welke gegevens hiervoor nodig zijn, kunt U ook op deze site lezen.

P.S.: Tijdens Veteranendag op 28 juni jI. Op het Binnenhof in Den Haag werd dhr. Brijl een hoge onderscheiding, het Ereteken voor Verdienste in Goud, overhandigd door Minister van Defensie Hennis Plasschaert
Verguld was dhr. Brijl ook met de felicitaties van Koning Willem-Alexander die hem persoonlijk een hand kwam geven en een praatje maakte.

Up