Mijn verhaal over de Japanse bezetting van Nederlands-Indie gedurende 1942-1945 te vertellen aan leerlingen van  MO-scholen.
MIJN VERHAAL 2017 tekst-Ad Fermin

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up