7 juli 1947 – Na zijn succesvolle optreden op noord Sumatra vertrekt luitenant R. Westerling naar Batavia om zijn ontslag aan te bieden.

Tijdens zijn afscheid, daags te voren, kreeg hij o.a. een schrijven van de heer A. Speelman, tandarts. Dit schrijven was gedateerd 12-4-1947
“Ik ben Westerling zeer dankbaar”

Als simpel eerste luitenant was ik commandant van verschillende buitenkampen. Zo ongeveer 5,000 mensen. Men had mij gevraagd kampen, voedsel, etc. te organiseren voor deze vluchtelingen, die geen enkele rechtspositie hadden.
We werden zogenaamd beschermd door 14,000 Brits-Indische militairen, maar dagelijks kwamen er kidnapt gevallen voor vanuit de bovengenoemde kampen. Het was afschuwelijk wat er met de mensen gebeurd. Ik herinner mij nog de gelegenheid, waarbij ik voor het eerst kennis maakte met de heer Westerling. Dat was toen er een oudere dame uit mijn kamp was verdwenen. Ik ging naar de Engelsen, want ik wist waar de vrouw gevangen gehouden werd. Ik vroeg hun om haar te bevrijden. Alvorens het te laat was. Na enig “rekenen” kreeg ik ten antwoord dat men daar niet aan kan beginnen, want dat deze dame hun waarschijnlijk wel zes doden konden kosten. Ik was perplex!

Die zelfde week was Westerling in Medan – daar speelde dit alles zich af – aangekomen en iemand, ik weet niet meer wie, adviseerde mij me met hem te verstaan. Dat heb ik gedaan rn hij beloofde te zullen zien, wat er gedaan kan worden.
Die zelfde avond vertrok hij alleen, verkleed als een inheemse, en kwam met de dame terug.
Het kidnappen heeft nog een week geduurd. Daarna was het afgelopen. Westerling had er de wind onder. Bij mijn weten zijn hierbij nog geen doden gevallen. Maar hij joeg de kidnappers op van kampong naar kampong, tot ze geen adem meer hadden. Het resultaat was dat wij van de heer Westerling met zijn 10 mannen meer bescherming genoten dan van de 14,000 Engelsen en Brits Indiërs. Ik was de man meer en meer dankbaar.
A. Speelman (Uit Westerling, de Eenling)

KNIL

Het Nederlands leger in Indie bevindt zich in staat van oprichting. Sinds 10 februari 1946 is het hoofdkwartier gevestigd in Makassar op Celebes onder bevel van kolonel H.J. de Vries. Op 1 juli 1946 heeft de Engelse Brigade Generaal Taunton het bevel over alle gebieden van Nederlands Indie, behalve Java en Sumatra, overgedragen aan kolonel De Vries. Pas op 30 november 1946 zouden de Britse troepen definitief terugtrekken.

Chaos

Intussen was Batavia door horden permudas verandert in een grote chaos. Deze rebellen hebben de stadswijken onderling verdeeld. Vooral de Chinese winkeliers werden enorm afgeperst. Moorden en doodslag vonden plaats onder de ogen van de Britten die geen vin verroeren.
Op 5 juni 1946 hebben permuda’s en ex sukarelas de chinese bevolking van Tangerang uitgemoord. Tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen. Vrouwen en meisjes werden eerst verkracht.

Aankomst in Batavia

Als Westerling in Batavia aankomt, meldt hij zich eerst bij de generale staf, om daarna zijn vroegere chef uit Colombo, Wim Schepers, te bezoeken.
Schepers was op dat moment belast met de opleiding van een speciale eenheid “Speciale Troepen” genoemd.
Echter de volgende dag is kapitein Schepers met zijn mannen in een hinderlaag gelopen. De kapitein zelf raakte zwaar gewond.
De daarop volgende dag werd door de Directeur Centrale Opleidingen (DCO), kolonel English, een beroep op Westerling gedaan om de opleiding van het depot Speciale Troepen over te nemen. Westerling, die eigenlijk zijn ontslag had willen indien, besluit na lang aarzelen het te doen. Zijn ervaringen op Sumatra kwamen nu van pas.
Eind november 1946 krijgt Westerling en zijn Speciale Troepen opdracht zich te verplaatsen naar Makassar, Celebes.

Makassar, Celebes (Sulawesi)

Juli 1946 – Afgevaardigden van Celebes hadden deelgenomen aan de conferentie van Malino. Daar hadden zij zich uitgesproken voor de vorming van een autonome staat op Celebes. Dit in het kader van een toekomstige onafhankelijke Indonesische Federatie. Ze toonden hun voorkeur voor de aanwezigheid van Nederlandse militairen. De bevolking wantrouwde de mensen van Java. Men was tegen Soekarno. Ook tegen de communisten, die voorstanders waren van landhervormingen. Soekarno en de permuda’s waren tegen de Celebes wensen. De opzet van de Republikeinen is zich meester te maken van Celebes. Java stuurde een stroom van gewapende mannen naar Celebes. De permuda’s vormden een aanzienlijk aantal benden, die het gebied onderling verdeelden. Mannen met wapens landen in jonken in Polombangkeng en Baroe, een 100 km ten Zuiden van Makassar. Vanaf dat moment werden de plaatselijke bevolking geterroriseerd en vonden moord en doodslag plaats.

6 december 1946

In de periode dat de plaatselijke bevolking was afgesneden van elke hulp, landde luitenant Westerling met zijn Special Forces in Makassar. Hij had 123 welgetrainde mannen en wapens meegenomen. Ter plaatse werd hij ontvangen door de commandant van De Grote Oost en Borneo kolonel H.J. de Vries. Westerling vernam toen ook dat hij was bevorderd tot kapitein en de pacificatie van Celebes kreeg opgedragen.

Echter reeds weken van te voren had Westerling mannen-spionnen naar Celebes gestuurd, die zich tussen de bevolking moesten mengen. Ook vroeg Westerling aan kolonel De Vries alle rapporten ter inzage.

Na bestudering ervan en ook de informatie van zijn spionnen vernomen te hebben, ging Westerling naar de kolonel om zijn plannen op tafel te leggen.

Rapport Kapt. Westerling aan Kolonel De Vries

Hoe was het mogelijk dat de heersende rust en vrede in korte tijd veranderde in chaos, moord en doodslag? Dat alles is te wijten aan Nederlandse beleidsfouten, tekortkomingen van militair optreden. Ik kan alleen maar concluderen dat we deze ellende alleen maar aan ons zelf hebben te wijten. Het volk dat bescherming zocht, voelde zich in de steek gelaten. Kregen geen bescherming. Het volk werd gedwongen de kant van de javaanse terroristen te kiezen. Vanwege de vrees voor eigen leven.

Voorbeeld 1:

Wanneer Nederlandse militairen vermoeden in welke kampong de terroristen zaten, trokken ze er op uit en schoten hele kampongs plat. De terroristen en de kampong bewoners zochten dan samen dekking.

Voorbeeld 2:

Het volk wilde best de Nederlandse militairen helpen. Maar het politieapparaat faalde en liet terroristen vrij die bloedig wraak namen op de bevolking, waardoor deze hen niet langer uitleverde.  De permuda’s gaan de voordeur van het bureau binnen en lopen gewoon via de achterdeur weer naar buiten.

 

Standsrecht

De enige oplossing is trachten het vertrouwen van het volk terug te winnen. Wij militairen moeten onze fouten corrigeren. Het wettige gezag herstellen. Er moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het volk en criminele elementen. Er is maar een mogelijkheid om Celebes te pacificeren met minimaal verlies aan beide zijden. Da is de invoering van het STANDRECHT!
Westerling ging uit van het geheel tegengestelde principe dat de executie van één misdadiger de redding kon betekenen van honderden onschuldige mensenlevens. Dit betekende een onverbiddelijke gestrengheid ten aanzien van de werkelijke misdadiger en bescherming voor de kleine man.

Standrecht is buitengewone snelle berechting door militaire rechters, over zowel militaire als burgerlijk personeel, welke berechting in de regel de doodstraf door de kogel of de strop ten gevolge heeft. Het Standrecht wordt geproclameerd op grond van een ernstig en dringend gevaar)

Activiteiten op Celebes

Hij trok zelf ‘s nachts met zijn troep de kampongs in om de stemming te peilen en de acties van de vijand te observeren. Vervolgens nam Westerling de goedwillende bevolking in de arm om als extra ogen en oren in de strijd te dienen. Gouverneur-generaal Van Mook kondigde op 10 december 1946 de staat van oorlog voor Zuid-Celebes af. De eerste zuiveringsactie vond in de nacht van 10 op 11 december plaats. Het doel was de weg naar Maros, dat grensde aan het oostelijk deel van Makassar, vrij te maken. Dit gebied zuchtte al langer onder de terreur van een aanzienlijke bende.

De actie van Westerling vond niet zonder voorbereiding plaats: hij had een groot aantal rapporten van de militaire en burgerlijke instanties te Makassar vergeleken met recente inlichtingen van eigen mensen en met die van door hem ingeschakelde inheemse agenten. Op basis hiervan stelde hij een lijst op met de antecedenten van 74 beruchte terroristen, inclusief gegevens over hun criminele verleden. Tijdens de actie zelf was het motto van Westerling: “Dwing niet de onschuldigen om met de schuldigen dezelfde dekking te moeten zoeken. Geef ze niets gemeenschappelijks en probeer altijd de schuldigen te scheiden van de onschuldigen.”

Pas na een grondige identificatie en het voorlezen van de wandaden door hen bedreven werden de bendeleiders standrechtelijk met een pistoolschot gedood.

Gegevens uit vele kranten artikelen, gegevens van mensen die door hem gered werden en van enkelen die onder hem gediend hadden, zoals een oudoom Alphons Chevalier. Daarbij waren de gegevens uit de website van de Nederlandse Militaire website en het boek Westerling, de eenling een goede leidraad.

 

 

2 Comments

  1. Ik vind het verhaal over Westerling in Makassar uiterst interessant. Tot nu toe is Westerling in Indonesie beschouwd als de grootste oorlogmisdadiger, die 40.000 mensen koelbloedig heeft gedood. Na het massa moord in Makassar beeft Westerling nog mee te maken met de APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) opstand in West Java waar o.a. Kolonel Lembong van de TNI is gesneuveld.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up