Japan en Wereld Oorlog 2.

Japanners groeiden op met het vaste geloof dat ze afstammelingen waren van goden en hun Keizer zagen ze als hun oppergod.
Ze hadden niet alleen een ander cultuur, maar ook een heel andere mentaliteit, een heel andere voeding en daardoor zelfs ook een andere geur.
En de Japanse staatsreligie en de keizerlijke Mores bepaalden dat zij uitsluitend leefden voor en bij de gratie van hun god de keizer. Zij vonden of moesten het een eer vinden om onvoorwaardelijk alles op te offeren, met inbegrip van hun leven.
Ondanks hun vele handelservaringen op internationaal niveau verkeerden de Japanners vooral moreel nog in een ander tijddimensie.
Zij zullen nooit proberen andere volkeren te bekeren want alle niet-Japanners behoorden tot een onderklasse. Dit gold vooral voor de barbaren van Europa en de halfbloeden, de Indo-Europeanen.
Immers zij waren en zijn het enige volk van goddelijke afstamming.
Zelf de conventies van Genève lapten ze volledig aan hun laars met de vele doden als gevolg.
Immers hun schepen vervoerden vele gevangenen en de ruimen werden overvol gevuld, zonder dat de vereiste Rode Kruis embleem duidelijk op het dek werd aangegeven. Hierdoor zijn vele van de schepen door de geallieerden getorpedeerd geworden en naar schatting ongeveer 20,000 mensen/gevangenen van allerlei nationaliteiten verdronken.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up