Twee oude Indo sobats vinden elkaar via het Internet.

Hallo Ron,
Ben je naam tegen gekomen op ´´ Indo Web´´ en ook wel eens op ´´Inside Indonesia´´,klopt? Ik ben een leeftijd genoot van je (Bandung 1937) en sinds mijn pensionering van de zeevaart (45 jaar op zee) naar Spanje ´´ge-emigreert´´. Zoal je zegt ´Once an INDO, forever an INDO´ en ik zeg er dan bij: PROUD TO BE AN INDO !
Beste wensen, ook voor de familie.
Joop Hennige

Dag Joop,
45 jaar op zee is een verrekte lange tijd. Ik heb de Hogere zeevaart school in Vlissingen doorlopen en 10 jaar gevaren op de wilde tankvaart van “Van Ommeren” uit R’dam.
Als wtk heb ik mijn B gehaald en toen ik 31 was gestopt met varen. Ik had mijn vader bij zijn sterfbed beloofd nooit in Nederlandse militaire dienst te gaan en varen was de enige manier om dat te ontsnappen. Ik woon nu sinds 1981 in California en het weer is hier bijna het zelfde als bij jouw in Spanje.
Mijn eigen website is www.MyIndoWorld.com en ik werk er dagelijks aan om nieuwe artikelen in te plaatsen.
Ook schrijf en plaats ik artikelen in het internationale Indische tijdschrift “De Indo”. Het wordt hier in California geredigeerd. Door mijn dagelijks verblijf op het internet heb ik heel wat nieuwe vrienden gemaakt. Ik doe het schrijven met als goal de jongere generatie wakker te schudden.
Groet en tot hoor,
Ronny Geenen
Glendora, CA 91740

Howdy Ron,
In de eerste plaats hartelijk dank voor je respons.Weet je, je verhaal heeft heel wat raakpunten met wat ik kan vertellen. Ik heb op de School voor Scheepswerktuigkundigen in Rotterdam 1955 (diploma BM) gezeten en daarna 11 jaar bij Phs.v. Ommeren gevaren, ss.Cradle of Liberty-Grand Bassa Tankers, die tankers werden bemand door v.Ommeren, op de ms Wieldrecht-ms Loosdrecht (ex.´Langleyclyde van de Engelse v.Ommeren), ss Mijdrecht, ms Sliedrecht en als laatste ms Barendrecht (1968). Komt je wel bekend voor deze namen, neem ik aan? Daarna afwisselend de bagger – en Off Shore schepen, tot 2003 toen ben ik ermee gestopt. Tussen de bedrijven door had mijn ex- haar kantoorchef interessanter gevonden (1993). In 2003 ben ik naar Spanje getrokken, heb mijn rijtjes huis in Brielle verkocht en schafte een flatje in Alicante aan. Mijn idee was altijd de luchtvaart geweest, maar moest dan daarna in dienst ter verdediging van vorst en ´vaderland´ wel, wat mij persoonlijk betrof konden ze de pot op.
Dus dan maar varen, hoefde je daarna niet in dienst als je maar tot je 27e jaar bleef varen (z.g.Koopvaardijplicht) ik had echter niet het gevoel dat ik het voor vorst en vaderland deed en het betaalde nog meer ook. Mij Pa zag me wel graag in dienst. Mijn familie van moeders en vaderskant zijn wel zo vaderlandslievend om te tekenen, tot nu toe ook mijn achterneven.
Mijn Pa was KNIL man, longen stuk geslagen in krijgsgevangenschap, 3 dagen in de Javazee rondgedobberd toen het transportschip waarop hij zat getorpedeerd werd omdat de Nips vergeten hadden een Rode Kruis te schilderen op die prauw. Na de soevereiniteit overdracht zijn we naar Nieuw-Guinea gegaan , mijn Pa was Sergeant majoor, toen het KNIL in Juni 1950 opgeheven werd kon hij overgaan naar de KL, in een rang lager en een contract voor 2 jaar(!) Daarna was het:´´jebekijkthetmaar, Njo”. Na een hoop administratief geklooi konden we naar NL. In contractpension, dus voor de trog in de rij staan en de moeders lessen krijgen hoe je piepers op moet zetten, en hoe het in een hollands huishouden toeging. We konden gebruik maken van de toen bestaande regeling om als Displaced Person naar de States te gaan. Pa zag het helemaal zitten, Ma wat minder, dus maar in NL gebleven. Wat het KNIL pensioen betrof, in Den Haag hadden ze het lef te zeggen dat het KNIL opgegaan is in de TNI dus dat we maar bij Soekarno moesten aankloppen(gelukkig voor ons is daar later verandering in gekomen, dus een pensioen als Sergeant,niet als Serg.Maj.) Het KNIL had wel het predicaat Koninklijk (!).
Voor mij persoonlijk was NL niet mijn vaderland, mijn beide Opa’s zijn uit Mofrika (Keulen en Königsberg, Indië/Indonesië mijn Moederland (Tanah Ibuku)
Indo’s hebben immer hun voorvaderen uit zowat heel Europa en hun voormoeders uit de Indische Archipel, maar eens Blauwe Jongen,altijd blauwe Jongen zeg ik maar zo, maar naar mijn idee geld dit eigenlijk meer voor de eerste generatie, de heel enkelen zo die er nog zin, de tweede generatie zoal jij en ik,nog geboren en getogen in Indië, de derde generatie is in NL geboren en getogen die hebben het van de Opa’s, Oma´s, Pa´s en Ma´s , en daarna na nog wat jaren is de Indo faded away, vrij naar Gen. MacArthur (die overigens een heel groot wantrouwen had tegen de Indonesische en Indische KNIL mensen die naar Australië konden vluchten, uit ¨De Militaire Luchtvaart v.h.KNIL jaren 1942-1945 en 1945-1950¨ , auteur O.G.Ward)
Veel van mijn kennissen uit NNG zijn naar de Kon.Marine gegaan, ook veel bij de koopvaardij of naar de States (z.g.Deta jongens uit NNG). Een neef van mijn Ma heeft in Inglewood (CA) gewoond en een klasgenoot uit Hollandia heeft zelfs in Vietnam gediend.
Maar ik denk dat er Indo´s verspreid over heel de US wonen,right? Wel Ron, dit is mijn story-tje.
Hartelijke groeten en ik hoor nog wel, OK? O ja, die petitie van Inez Hollander van De Indo Project m.b.t. Angela Jolie´s film ´Unbroken´heb ik ook getekend.

Joop Hennige.

Hi Joop,
Met verbazing jouw email gelezen. Ik heb eerst op de Papendrecht gevaren, vervolgens een kort reisje op de Sliedrecht en een paar weken later dat bootje naar de sloop gebracht.
Vervolgens op de Liberty Bell gevaren, samen met een andere Indo stuurman, Nino Urban en ook een Indo Hoofd wtk. Weet zijn naam niet meer. Op de Liberty Bell 23 maanden gezeten. Daarna als van Ommeren vertegenwoordiger bij Wilton de nieuwe tanker Avedrecht voor 9 maanden gewerkt/afgenomen en daarna ongeveer 2 maal 8 maanden gevaren en als laatste op de nieuwere bulk carrier de Woensdrecht. Jij 11 jaar en ik 10 jaar bij VO dus.
Om je eerste Hollandse ervaringen van vroeger aan te vullen: Je mag maar 1x per week onder de douche en beslist niet langer dan 3 minuten. Weet je dat nog?
Je indo ervaringen en die van de familie kan ik een verhaal van schrijven. En als je dat goed vind, ga ik dat in de nabije toekomst ook doen.
Kijk, ik ben ook begonnen een kookboek te schrijven en wil tussen de gerechten door Indische verhalen plaatsen. Verhalen op waarheid, want wij Indo’s zijn zowel in Indië als in Holland als shit behandeld.

Ronny Geenen

Hallo Ron,
Zoals jij dat met de Avedrecht had, had ik het met de Wieldrecht in Vlissingen bij de nieuwbouw bij De Schelde werf, logies bij hotel Metropool).Op Cradle of Liberty 22 maanden gezeten, Philadellphia-Perzische Golf vice en versa en heen en weer terug,leeg door Suez kanaal (5 sept.1958 in Port Said opgestapt) ,geladen via Kaap de Goede Hoop de Delaware rivier op naar aanleg steiger op Hog Island.Jou ook wel bekend ?
M.b.t. het boek dat je later in de toekomst gaat schrijven, please, doe het. Ons verhaal mag NIET teloor gaan, zou kunnen dat ik heel misschien wat aan zou kunnen dragen, ik ben echter niet zo´n schrijver,maar ja. Zo terloops, later op de vaart werd ik soms aangeduid als de ´blauwe´jongen en in de Offshore was mijn geuzennaam:´Blauwe Joop¨een naam waar ik trots op was, geen leugen!
Blauw was een mooie kleur,wit en zwart wordt grijs, geen kleur om aan te zien.
Vandaag moet ik het ziekenhuis in i.v.m.wat storinkjes in mijn oesoes, dus tot dan, intussen,
Best of regards,

Joop Hennige.

Up