World War 2 & bersiap in Indonesië

http://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/kl/325-eenheden-nederlandse-leger/eenheden-knil/1203-korps-speciale-troepen
De Nederlandse Krijgsmacht

http://www.dodenakkers.nl/beroemd/militair/550-westerling-raymond-paul-pierre.html
http://www.dodenakkers.nl/
http://www.dodenakkers.nl/oorlog/begraafplaatsen/572-voormalige-erevelden-in-indonesie.html

Stichting Dodenakkers
Dodenakkers steunt…

Restauratie van de VOC begraafplaats Karikop te Nagapatnam, Tamil Nadu, India

Stichting Dodenakkers.nl zet zich in voor het behoud van Nederlands funerair erfgoed, zowel in Nederland als in historisch daaraan verbonden gebieden. Zo kunt u op onze website uitgebreide artikelen lezen over Nederlands funerair erfgoed in de Verenigde Staten en Indonesië. De stichting hecht waarde aan dit erfgoed en levert middels onderzoek en voorlichting ook een bijdrage aan het instandhouden van deze begraafplaatsen.

Stichting Herdenking Birma Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg. website http://www.shbss.nl kijk in de namen lijst en vul zijn naam in dan ziet u wat bijzonderheden

Het Goebengtransport

De beruchte Surabaja moordparty

http://www.archiefvantranen.nl/
ARCHIEF VAN TRANEN
Deze website is het gevolg van een tweedelige documentaire-serie ‘Archief van Tranen’, die Pia Media gemaakt heeft voor Omroep MAX. In deze documentaires worden vrijwel onbekende massamoorden op burgers met de Nederlandse nationaliteit belicht, die plaatsvonden in de periode augustus 1945 tot maart 1947 in het voormalig Nederlands-Indië. Deze periode staat bekend als de Bersiap.

http://www.historynet.com/juno-mayru-torpedoed-by-british-submarine-hms-tradewind.htm
Juno Mayru: Torpedoed By British Submarine HMSTradewind Originally published by World War II magazine.
C:/Users/Owner/Desktop/Boten-%20en%20passagiers-lijsten%20Nederlands-Indi%C3%AB.html
Deze site is niet volledig voor wat betreft de data waarop de schepen hebben gevaren.

http://www.inog.nu/?page_id=581
|Sinds de jaren ’90 wordt steeds meer verband gelegd tussen oorlogservaringen en de invloed daarvan ook op de latere generaties.

Translate »