Birds of Paradise – A FABULOUS photographic 5min video

Info over boeken, artikelen, TV- en radiodocumentaires plus LINKS over de Pakan-Baroe Spoorweg. https://pakanbaroe.my-free.website/

Alle bandjes, foto’s en verdere info over Indorock. https://indorock.home.xs4al

Wensite voor genealogisch onderzoek https://www.stamboomforum.nl/subfor a/127/2/21753/0/bronnen_voor_famili eonderzoek_nederlands_indie

Wie (her)kent deze foto’s? Website van het Tropenmuseum. https://www.fotozoektfamilie.nl/

Een ware schat aan foto’s in kleur op Monochrome Specter uit de Tweede Wereldoorlog in ZO-Azië. blog.livedoor.jp/irootoko_jr/

Meer dan 120 titels over NederlandsIndië in de boekenwinkel van Historiek.net. https://geschiedeniswinkel.nl/nederlands-indie.html

Website over online geschiedenis van/voor Indische Nederlanders. https://www.indischhistorisch.nl

Indopedia, Indische Encyclopedie / Bibliotheek / Indisch erfgoed / naslagwerk over voormalig Nederlands-Indië. https://www.indopedia.nl/

https://cbg.nl/kennis/themas/indische-voorouders/
Indische familiegeschiedenis

Conrad Gietman, tot voor kort redacteur bij het CBG, geeft een inleiding op het onderzoek naar je Indische stamboom. Hij onderscheidt zeven stappen die je kunt volgen zodat je onderzoek een zekere systematiek houdt. Daarbij komen de historische en maatschappelijke achtergrond van de relaties tussen Europa en Azië uitgebreid aan de orde.

http://www.s-i-d.nl/deta-contractanten/

In 1949 enlisted the Government and the Military Command 1012 Indian boys from the Dutch East Indies to go werken.Na contract they could permanently settle in New Guinea or leave as a contractor for the duration of one year in New Guinea. Thirty-five men have returned to Indonesia and a dozen left for the Netherlands. Of the more than 1,000 contractors are ± 700 with DETA (Department of Economic and Technical Affairs) and ± 300 put to work at the Genie. A year later came ± 30 Indian girls from Indonesia to New Guinea.Deze rnannen and young women were from the different environments of the Indian society. Among them were children of entrepreneurs, tradesmen and artisans, civil servants and military personnel. Most of them were around twenty years old. They had the Japanese occupation and the “Great Awakening” time meegemaakt.Door the experience they all had their own different story. Whatever their motivation to come were to New Guinea, and thing they had in common; the desire for freedom.

http://www.oorlogsgetroffenen.nl/

Deze site biedt een overzicht van archieven van organisaties die betrokken waren bij de terugkeer, opvang en naoorlogse positie van getroffenen van de Tweede Wereldoorlog.

Decolonisation, violence and war in Indonesia, 1945-1950
http://www.ind45-50.org/en/home#inleiding

http://dictionary.sensagent.com/Indo%20people/en-en/
A Wikipedia news and information site about us, Indo’s from before WW2 until today.

Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2 –

http://www.Ind45-50.org
email: getuigen@ind45-50.nl
Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 is een grootschalig, gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door de Nederlandse regering, dat op 2 december 2016 besloot steun te geven aan een breed onderzoek naar de gebeurtenissen in deze periode.

Het programma, dat bestaat uit negen deelprojecten, moet antwoord geven op de vragen over aard, omvang en oorzaken van structureel grensoverschrijdend geweld in Indonesië, bezien vanuit een bredere politieke, maatschappelijke en internationale context. In dat verband zal ook uitgebreid aandacht worden besteed aan de chaotische periode van augustus 1945 tot begin 1946 – vaak aangeduid als de Bersiap – én de politieke en maatschappelijke nasleep in Nederland, Indonesië en daarbuiten.

http://www.genealogy.org/index.asp?gid=1266
Genealogy & Family History Databases. Genealogy and Family Trees. Free Genealogy Search

Genealogy Search Online. Free Family Tree Searches. 26,000 Genealogy Databases. Discover Your Family History and Build Your Family Tree.

http://www.stamboomsurfpagina.nl/
Een web met verwijzingen naar andere sites met stamboom informatie.

http://www.onzeplek.nl/indische-index/
www.onzeplek.nl heeft ook een Indische Index met een grote hoeveelheid Indisch gerelateerde websites.

https://sites.google.com/site/sumatraswestkust/ Namenlijsten van o.a. Sawahlunto en Padang. Ook begraafplaats Tanah Abang in Batavia.
Verwijzigingen naar andere websites met gegevens. Mijn artikel op www.MyIndoWorld.com is ook te vinden op bovenstaande site onder “Padang Intelligence”.

Report on the Internment Years at the camps in Padang and Bangkinang of women, men and children on Sumatra’s West-Coast during the Japanese occupation of the Netherlands East Indies (07 April 1942 – 22 August 1945) in 3 parts:
https://www.awm.gov.au/search/all/?page=5&query=Dutch%20POW&op=Search&format=list&rows=20&section[0]=collections&filters=&filter=

http://www.saip.nl/nl/content/pages/contact-intro.aspx
Denkt u in aanmerking te komen voor een pensioen of uitkering. Heeft u vragen over uw pensioen of uitkering, of heeft u bepaalde informatie niet kunnen vinden? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

http://www.stichtingadinda.nl/category/categorie-verhaal/nostalgie
Stichting Adinda is opgericht op 18 augustus 1994. De stichting heeft ten doel het behouden van het cultureel erfgoed van voormalig Nederlands Oost Indië, het verzamelen, restaureren en instandhouden van goederen betrekking hebbend op voormalig Nederlands Oost Indië en het informeren van belangstellenden en het verzorgen van publiciteit en publicaties over alles wat betrekking heeft op voormalig Nederlands Oost Indië ….

http://japansekrijgsgevangenkampen.nl/Birma-Siam%20Thai%20camp.htm
Birma-Siam-spoorweg 12-12-2015
Naamlijst Nederlandse krijgsgevangenen

• Centraal Bureau voor Genealogie
http://cbg.nl/bronnen/cbg-verzamelingen/persoonskaarten-en-lijsten/
Indisch Familie Archief , vooral van hen die in Nederland zijn geboren.
Het Indisch Familie Archief (IFA) is een archief en informatiecentrum dat genealogische, biografische
 en iconografische gegevens over Europese en
Indo-Europese families uit het voormalige Nederlands-Indië verzamelt

• http://www.library.leiden.edu/special-collections/colonial-collection-kit/colonial-collection-kit.html
The colonial heritage collection of the former KIT Library has been transferred to Leiden University Libraries. The collection is available for study and research via the Catalogue.

• http://www.delpher.nl/
Zoeken in kranten, boeken en tijdschriften

GaHetNa.nl
Het Genoodschap voor het Nationaal Archief. Nieuw nationaalarchief.nl/onderzoeken

Indisch Familiearchief
Stichting Indisch Familie Archief (SIFA) is een centrum voor informatievoorziening op genealogisch, biografisch
en iconografisch gebied betreffende Europeanen en daarmee gelijkgestelden in het voormalig Nederlands-Indië
ten dienste van hun nakomelingenschap.

http://www.igv.nl/index.php
http://www.igv.nl/over-het-forum/forum-openen
Indische Genealogische Vereniging

Indisch Knooppunt
Indische Archieven

Indisch Wetenschappelijk Instituut
sinds 1985 beheerder van de IWI-collectie

KITLV Digital Media Library
Digital Image Library

Nationaal Archief
Op deze website staat informatie over de (wettelijke) taken, verantwoordelijkheden en (kennis)functie van het Nationaal Archief.

Nederlandse Genealogische Vereniging
Genealogie is onderzoek naar de geschiedenis van uw voorouderlijk geslacht en de oorsprong van uw familienaam.

Roosje Roos
Genealogisch Onderzoeksbureau
Toegevoegd zijn:
* De indexen op de huwelijksakten uit de Regeringsalmanakken van Nederlandsch-Indië (RA) van de jaren 1887 t/m 1923.
Hierdoor zijn de indexen huwelijken RA 1815-1923 nu compleet.
inclusief de op de DVD van het CBG ontbrekende jaren 1818 en 1917
*Het eerste deel van de indexen op de geboorteakten: RA 1815-1830
De geboortedata van de jaren 1815-1829 zijn vaak de uit  de kerkboeken overgenomen doopdata,  omdat in Indië de Burgerlijke Stand pas in de loop van 1828 werd ingevoerd. De werkelijke geboortedatum kan dus enkele weken, maanden of zelfs jaren eerder liggen.
De RA’s van 1818, 1819 en 1820 bevatten geen opgaven van geboorten.

*Aanvullingen van de indexen en/of akten van de Burgerlijke Stand van na 1923:
– overlijden Bandoeng, Buitenzorg, Padang e.o. en Poerworedjo
– huwelijken Kediri en Soerabaja
zie www.roosjeroos.nl/databaseinhoud   voor de exacte jaren en verdere gegevens

Stamboomforum
https://www.stamboomforum.nl/subfora/127/0/
Het sociale network voor genealogen en archieven

VOC Kenniscentrum

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

http://www.indischhistorisch.nl/
IndischHistorisch.nl is een geschiedenissite van, voor en door Indische Nederlanders en iedereen die geïnteresseerd is in hun geschiedenis en achtergronden.

www.gastdocenten.com
De doelstelling van de Werkgroep Zuid Oost-Azië van de Stichting Gastdocenten WO II is het geven van voorlichting over de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog (WO II) en de Bersiap tijd in voormalig Nederlands-Oost-Indië aan jongeren.

https://oorlogsgravenstichting.nl/
De Oorlogssgravenstichting is gevestigd in Den Haag.

http://groups.yahoo.com/neo/groups/Dutch_Indonesian_Heritage/info
This is a meeting place for people interested in the history and culture of the Dutch East Indies.

http://www.stamboomzoeker.nl/
Genealogie websites met aanvullende informatie van de familie Botellho en Maitimo. Zie pagina 51.3

http://www.indischfamiliearchief.nl/
Stichting Indisch Familie Archief (SIFA) is een centrum voor informatievoorziening op genealogisch, biografisch
en iconografisch gebied betreffende Europeanen en daarmee gelijkgestelden in het voormalig Nederlands-Indië
ten dienste van hun nakomelingenschap.

http://www.coret.org/
Coret Genealogie Innovatie op het vlak van Internet en genealogie
(Veel te vinden van Geenen en Maitimo familie)

Genealogie Online met adres http://www.genealogieonline.nl/.
Publiceer gratis uw stamboom of zoek naar uw voorouders

http://voorouderlijkesporen.nl/
Voorouderlijke sporen is een project van Stichting Pelita en in samenwerking met de LV-INOG en de Moesson.

http://asaloesoel.igv.nl/
Asal Oesoel is een initiatief van de redactie van De Indische Navorscher en was aanvankelijk bedoeld om ruimte te bieden aan genealogieën die door hun geringe omvang minder geschikt waren voor opname in De Indische Navorscher.

https://familysearch.org/
Mormonen Database

http://kb.nl/
Nationale Bibliotheek van Nederland

http://www.geenenweb.nl/
Stamboomstek,

Op deze stek wordt ook aandacht besteed aan de stambomen Hoogland en Cats

http://www.antenna.nl/
Parenteel Geenen – Ned. Indie