1915 Jalan Merdeka - Bandung
1915 Jalan Merdeka – Bandung

De heer Jacques Z. Brijl zet zich in voor Indische Nederlanders en oud KNIL militairen, vooral zij die gedwongen werden werk te verrichten aan de doden spoor in Birma en ook aan de Pakan Baru op Sumatra.
Met toestemming heb ik een artikel hierover gepubliceerd in het Internationaal Indisch Tijdschrift “De Indo” en ook op mijn website http://myindoworld.com/mobilisatie-oorlogskruis/
Mevrouw ElisabethAdriana Brail GBA I Blok C 145 – Bojongsoang 40288 – BANDUNG -INDONESIA heeft naar aanleiding van het artikel in “De Indo” gereageerd en het volgende per email aan de heer Brijl laten weten:

In het tijdschrift “De Indo” waarin een artikel staat over Uw hulp om voor overlevenden en nabestaanden moeite te doen een eervolle onderscheiding te kunnen ontvangen van het Ministerie van Defensie omdat ze tijdens WO-II betrokken zijn geweest ter verdediging van Nederlands – Indie. Dit artikel is ingezonden door Ronny Geenen, CA <Ron@MyInfoWorld.com> Mijn vader heeft vanaf 8 mrt.1942 t/m 15 aug.1945 in het Japans krijgsgevangenkamp gezeten en ook aan de beruchte Birmaspoorlijn gewerkt.. Mijn verzoek aan U of ik in aanmerking kan komen voor een postume onderscheiding en wat voor een implicatie het heeft voor mij in financieel opzicht. Ik ben nl. een gesteunde van de stichting HALIN welke de achtergebleven Indischen in Indonesië steunt.

Afschrift en Uittreksel uit het Stamboek van de KNIL militair Steenbakker, vader van mevr.: E A Brail
Bewijs van Nederlanderschap afgegeven op 26 Augustus 1957

 Ook heb ik in 1958 moeite gedaan naar Nederland te kunnen komen maar het is tot nu toe nog niet geslaagd en mijn familie in Nederland (mijn zuster en zwager Gonda en R.A.L.Benjamins thans overleden meteen machtiging van mij) en de kwestie wordt nu overgenomen door hun dochter Brigitte Benjamins via de Pelita. Tot op heden hoor ik nog niets en ik mocht in hoger beroep gaan bij De Raad van Staat maar mijn verzoek om een vestigingsbewijs in Nederland werd afgewezen De kwestie is dat mijn ouders niet waren gehuwd en toen ik geboren werd was mijn vader nog wettelijk verbonden aan een andere vrouw (bijgaand afschrift van een uittreksel uit het stamboek van het KNIL)Maar hij heeft ervoor gezorgd dat ik een geboorte-akte kreeg waarin ik in het register ben ingeschreven voor de Europeanen/Nederlanders en ook bij de overdracht van Ned.Indie aan Indonesië in 1950 heb ik een Nederlands paspoort verkregen. Helaas het werd ingetrokken nadat hij kwam te overlijden door een auto ongeluk in l951.Mijn moeder (inheemse) heeft mij erkend als zijnde haar kind in mijn geboorte-akte in het jaar 1941 onder de Nederlandse wet en volgens de Ned.wet kreeg ik automatisch de Indonesische nationaliteit maar mijn moeder hadmij opnieuw moeten erkennen na de overdracht in 1950 volgens de Indonesische wet. Dus ik ben geen Nederlandse noch Indonesische.
Wel heeft de Raad van Staat mij er op gewezen dat ik voor mijn huwelijk in 1962 met een Indonesier reeds een verzoek heb moeten indien .Dat heb ik gedaan tot 2x toe en het eerste verzoek is ondertekend door mijn moeder in 1958 omdat ik nog minderjarig was. Gescanned stuur ik U een afschrift van het aftreksel en ook van de verklaring van het Commissariaat der Nederlanden dd. 21 september 1950. Indien U mijn geboorte-akte wilt zien zal ik het alnog sturen.Met vriendelijke groet Hoogachtend Elisabeth Adriana Brail GBA I Blok C 145 – Bojongsoang 40288 – BANDUNG -INDONESIA

Een tweede email volgde:
De 29ste heb ik een email naar U gestuurd om enige informatie te verzoeken. Er is een fout ingeslopen betreffende het e-mailadres van Ronny Geenen het moest zijn <Ron@MyIndoWorld.com> Ik stuur U een print gescanned van het blad “De Indo” en ook van het artikel dat Ronny Geenen heeft geschreven .
De stichting HALIN (Hulp Aan Landgenoten In Indonesië) is gevestigd in Den Haag en doet dit sociale werk in samenwerking met de ambassade in Jakarta Ik ben zonder familie in Indonesië en heb ook geen kinderen.
Hopende U beter te hebben ingelicht over mijn situatie en in afwachting van Uw antwoord verblijf ik met vriendelijke groet ( Brail is de naam van mijn moeder en Steenbakker van mijn vader).Elisabeth Adriana Brail – GBA I Blok C 145 -Bojongsoang 40288 – BANDUNG INDONESIA.

De heer Jacques Z. Brijl heeft intussen haar e-mails vertrouwelijk beantwoord.
Mag ik de hoop uitspreken, dat een ieder de heer Brijl en mevrouw Elisabeth Adriana Brail zal steunen!