Raymond Westerling slaagde er met zijn drastische aanpak in om de terreur te breken, het verzet de kop in te drukken en de steun van de bevolking af te dwingen. De orde keerde op Zuid-Celebes terug. Volgens de historicus Willem IJzereef vielen in de drie maanden durende actie zo’n 5000 slachtoffers. Een groot deel hiervan werd echter niet door de Speciale Troepen gedood, maar door het KNIL, de kampongpolitie en strijdgroepen, die met de Nederlanders samenwerkten. Door het Indonesische verzet werden in dezelfde periode ruim 1500 mensen om het leven gebracht. De Nederlandse legerleiding zag de zuiveringsactie aanvankelijk als een groot succes.

De “40.000” van Zuid-Celebes

De gebeurtenissen op Zuid-Celebes gaf de Indonesiërs echter een sterk wapen in handen. Door Soekarno werd het optreden van Westerling met succes aangegrepen om het elan van zijn eigen troepen op te voeren en om sympathie in het buitenland voor de Indonesische Onafhankelijkheidstrijd te verkrijgen. Westerling werd er van beschuldigd tienduizenden onschuldige burgers om het leven te hebben gebracht. In de algemene vergadering van de Verenigde Naties noemde de Indonesische afgevaardigde zelfs een aantal van 40.000 doden. De “40.000” van Zuid-Celebes blijken een uitstekend propagandamiddel te zijn geweest, die tot de dag van vandaag doorwerkt. Generaal Simon Spoor achtte Raymond Westerling vanwege nieuwe excessen op West-Java en de aanhoudende negatieve publiciteit rond zijn persoon niet langer geschikt voor zijn taak als commandant. Op 16 november 1948 droeg Westerling het gezag over en kwam er een einde aan zijn militaire carrière.

Westerling heeft zijn optreden op Zuid-Celebes altijd hardnekkig verdedigd. Dat hij, als hij het nodig vond, meedogenloos te werk ging, heeft hij nooit tegengesproken. In interviews ontkende hij echter zich schuldig te hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. “Het invoeren van het standrecht op Zuid-Celebes was het gevolg van een zuiver menselijke redenering, alhoewel het voor veel mensen een beestachtige daad was. Maar ga je dieper op de redenering in waarom ik gedwongen was dat te doen – ik heb mezelf opzij gezet, ik heb de krijgsraad geriskeerd en de publieke opinie – dan is het de enige manier om met een minimum aan bloedvergieten de rust en orde te herstellen op Celebes. Dat is van belang, omdat overal waar botsingen zijn er maar één werkelijk slachtoffer is: het volk.”

Onverwachte bijval kreeg Raymond Westerling uit Indonesische hoek. Volgens de Indonesische ex-kolonel en militair historicus Prof. Mr. Natzir Said kan Westerling niet zondermeer als een oorlogsmisdadiger worden bestempeld. “Iedere militair weet: onder een Staat van Oorlog worden mensen ter plaatse doodgeschoten. Dat is normaal. Standrechtelijke executies werden niet alleen door Westerling uitgevoerd, maar ook aan onze zijde. Heel wat spionnen van de Nederlanders zijn door ons doodgeschoten na een onderzoek ter plaatse. We omsingelden dan zo’n desa en als die mensen zeiden: ‘Hij is een mata-mate, spion van het KNIL….naar de boom!’” Waren de standrechtelijke executies volgens Natzir moord? “Dat houdt een oordeel in”, zegt hij, “dat er iets crimineels van maakt, waar de rechter zich mee moet bemoeien. Maar dit was oorlog. Het is vaak moeilijk te begrijpen voor civiele mensen. Volgens de Conventie van Geneve mogen krijgsgevangenen niet zonder onderzoek worden doodgeschoten. Westerling hield zich daaraan, voor zover het ging om gevangenen die verklaarden tot de officiële Republikeinse strijdmachten te behoren. Maar in andere gevallen….geen pardon. Als je de daden van Westerling misdadig vindt, dan moet je ook naar zijn commandanten kijken”.

Door Fredrik Willems (deel biografie)

10 Comments

 1. Goed artikel, wat de “Westerling affaire” eens vanuit een ander (Indon.)gezichtspunt bekijkt.
  Dank voor deze opheldering,hoop dat meer dit lezen.
  Rob

 2. Nog wat ter aanvulling; vraag mij steeds af waarom wij in Nederland toch zo graag aan “zelfkastijding”(na bijna 70(!)jaar)doen.De Resident “Grote Oost” en de “Commandant Grote Oost” brachten,na de aanhoudende moordpartijen op Celebes(zie verder),een bezoek aan Generaal Spoor en legden hem situatie uit,die op zijn beurt de zaak aan de GG van Mook uitlegde.Deze vaardigde toen “De Staat van Oorlog en Beleg”uit,waarna het KCT “aan het werk kon”.Wat vooraf ging werd nooit verteld;In het “Rapport van Rij?Staay kon men lezen dat in/rond Makassar,Goa/Takalan/Djeneponto de (bendes van) “Tentara Lipang Badjeng” opereerde,die 309 moorden(ook op kinderen)op hun geweten hadden.In Makassar was ook de bende “Semut Merah”actief die kampongs afbrande,mensen vermoorde(o.a.de Gelaran van Patajambang met zijn hele gezin(18 personen),in een put bij kampong Kandjilo werden in een put de afgesneden hoofden van 20 mensen gevonden,en in Tolo vond men 20 mensen die de hals waren afgesneden.In totaal zouden tenminste 1210 Indonesiers door de bendes zijn omgebracht.Het KCT; Kapt.Westerling en onderluitenant Vermeulen, hadden maar 3(!)maanden nodig om orde en rust te handhaven.(Er waren wel 4000 slachtoffers aan Indon.kant,en afgebrande kampongs voor nodig).”Jan Soldaat” voert slechts uit wat aan de top wordt bevolen.Waarom na decennia hem verketteren?

 3. Rob,
  Heb contact met een Indische dame, reeds in de 80, uit Ohio. Haar echtgenoot was een man van Westerling en toen hij vorig jaar overleed was er een ere haag van oud Westerling mannen in APRA kleding. Ze hadden nogal wat bekijk. Ze hebben al hun informatie 2 jaren geleden aan een professor in Nederland gestuurd.
  Deze man wilde de naam van Westerling zuiveren. Ze heeft wel nog heel wat foto’s en hopelijk stuurt ze dit naar mij toe.
  Ik wacht af en hoop op meer.

  Ron

 4. Short bio: born 1929, Tegal, Bandung during the war and Bersiap, to Holland 1949, married girl who had lived in Bandung but I met in the Hague, love at first sight, arrived in the US on Dec. 3rd,1956 with two baby boys, one boy was born later in Rochester, lived in Rochester, NY five years, enrolled in night school at RIT, moved to S. CA in 1962, had job, what was then Northrop, Hawthorne, CA, back to school to be admitted to UCLA, graduated and worked at UCLA Medical Center, subsequently retired. My wife and I laid to rest one son in 1977, my wife of 56 years crossed the river Jan. 20th, 2010. My current domicile is Wenatchee, WA.
  Om verhalen van Indië te lezen surf ik de internet, artiekelen omtrent de “wandaden” gepleegd door het Nederlandse leger of KNIL laat ik links liggen. War is nasty and cruel, period and it happened a long time ago, “Das gibt’s nur einmal das kommt nicht wieder” goes the song. Therefore, it is time ‘to move on’. In about ten years or so, the real “Indo” is no more, is just a memory and so let us remember the good times we had while we lived in Indië. Remember the sound of the jangkrik, kodok choir, the fragrance of the melatie, sip your favorite drink (copie tubruk & pisang goring for me) and let het mind sore, take flight. Daily life is mundane, dark at times, so bring color to your life and be grateful that thorns have roses. Listen or remember “Dream” by the Modernaires, “Smile” by Nat King Cole. You are still on this side of the grass, be grateful for the new day. Bring on the familie verhalen, Indonesiese verhalen/sprookjes, etc.
  “As you slide down the bannister of life, may the splinters never point in the wrong direction.”

 5. Hi Henri,
  Thank you for your comments. We all have our own experiences and do what we like best. I made my carrier as an engineer. Was hire by an American company while working in The Hague. After my retirement I decided to spent time my family history and war experiences.
  The result is my website http://www.MyIndoWorld.com I enjoy it and keep doing it until I had to close my eyes.
  Ron

 6. Henri(6 yrs my senior); thank you for sharing(part of)yr life story.I also met what became my (beloved)wife Thelma Ronkes in 1956 in Rijswijk,unknown until we were engaded,we were both as 10 yrs, in the same Indonesian “protection-camp” Soemobito. After decades, some(popitical engaged)people try to distort history by putting ALL the blame on the (KNIL)military-i.e.R.P.P.Westerling-while the orders came from…..the top.I resent this,and will be speeking my mind to clear (ex)military who only followed orders.

 7. Misschien is de (aangepaste)tekst van “I was a soldier,I was a veteran”(uit “veteran.com”)op de site “Indisch4ever” onder kop ” Nabestaanden KNIL militairen naar de rechter om backpay” iets om over na te denken.Jan soldaat moest wel zijn plicht doen,maar na zijn dood gaf de regering in Den Haag “niet thuis”.Decennia nadien vecht men (nog steeds)om soldij/salaris.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up