Een documentaire en korte geschiedenis over de Hawaiian-muziek
Samengesteld door Boudie Rijkschroeff

Tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw waren er nog meer dan honderd Hawaiian bands in Nederland. Na de Tweede wereldoorlog was de muziek in Nederland populair geworden door de Kilima Hawaiians. En in Indië was de muziek ook al populair. Rudi Wairata en George de Fretes die in Indië al bekende Hawaiian muzikanten waren, deden de Hawaiian muziek hier in Nederland voortleven. Zoals bekend migreerde George de Fretes later door naar Amerika (Californië).

Deze documentaire gaat over de Hawaiian-muziek in Nederland. Een muziekgenre, dat in de afgelopen decennia steeds minder populair werd. Het publiek wordt ouder en ouder en neemt in aantal af. Anno 2018 zijn er in Nederland nog een paar bands die de Hawaiian muziek beoefenen. Niet alleen het publiek wordt ouder, maar ook de muzikanten worden ouder. Hoewel ze zich ervan bewust zijn, dat het min of meer een aflopende zaak is, blijven deze muzikanten met veel enthousiasme de Hawaiian muziek beoefenen. Alleen al daarom is het van belang dat hun verhaal niet verloren gaat. Deze documentaire gaat over de teloorgang van de Hawaiian muziek en een sprankje hoop!

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up