New York
New York

Rechts herstel schuld van 3 miljard?

In een plaatselijk Nederlandse krant verscheen een artikel van de heer Henk Schouten met de titel:
“Goudstaven uit Indië weggesluisd naar New York”.

Volgens de Nederlandse overheid had de Japanse bezetter tijdens de tweede wereld oorlog al het Nederlands goud, zilver en geld geconfisqueerd. Dit is dan ook de reden dat de Indische slachtoffers van de overheid te horen kregen dat hun bank- en spaartegoeden en verzekeringspolissen niet uitgekeerd konden worden.
Door het speurwerk van mevrouw Griselda Molemans, lees haar boek Opgevangen in Andijvielucht, heeft zij ontdekt, dat vlak voor de bezetting door Japan in februari 1942 een geheime transport van Indisch kapitaal van Batavia naar New York plaats vond. Deze gegevens heeft zij in de National Archives in College Park, Maryland gevonden. Van het goud is 154.341 kilo afkomstig uit Nederlands-Indië.
De hoeveelheid goud uit Nederlands-Indië dat werd weggesluisd kwam neer op 135.2 miljoen dollar, en de waarde van het geld was 60.2 miljoen dollar. Allemaal bloedgeld van particulieren en ondernemers, die hun kapitaal bij banken en verzekeringsmaatschappijen hadden geïnvesteerd.
De Nederlandse Bank heeft zich hiermede schuldig gemaakt aan bedrog. In het archief van de Federal Reserve kan men alle documenten vinden daar ze op microfilm zijn vastgelegd.

De levensverzekeringsmaatschappijen en banken hebben bijna nooit de tegoeden aan hun klanten uitgekeerd, want deze instanties eisten bankboekjes en polissen als bewijs ter overlegging.
Echter velen hebben de oorlog niet overleefd en ook zijn door de Japanse bezetting, Japanse interneringskampen, het plunderen en moorden tijdens de bersiap erna van de plaatselijke bevolking en het in brandsteken van de Indische bezittingen, waardoor niets is overgebleven.

Anderen die een onderzoek namens de Nederlandse regering uitvoerden zoals het NIOD, ontkennen bovenstaande. Volgens het NIOD ging het maar om een bedrag van ongeveer 8 miljoen, dat de Nederlandse staat zich heeft toegeëigend. In werkelijkheid is het bedrag dat werd weggesluisd vele malen groter, namelijk 546.8 miljoen gulden. En we spreken van waarden 70 jaar geleden!

Volgens het artikel zwegen de meeste Indische Nederlanders, murw door alle tegenwerking van instanties, achterstelling en de hoge voorschot schulden voor de opvang in Nederland, dat terugbetaald moesten worden.

Hopelijk wordt bovenstaande volledig blootgesteld aan het daglicht voordat wij ouderen allemaal dood zijn.

7 Comments

 1. Charlemagne –

  Het kloppend HART is het kloppend hart, indien het kloppend hart ook echt het kloppend hart is.
  Op vele fronten waren en zijn er ‘ vooraanstaande lieden ‘ wat je noemt, die de boel scheef trokken.
  De boel de boel. Wie het eerst komt, dan ook het eerst maalt. Och nou ja, na mij of ons in de groep, de instituut of hoe `t ook zou mogen heten, de zondvloed.
  Het is de hoogste prioriteit om onze internationale zaak dan ook internationaal aan te kaarten.
  Dus middels een echte o.m. Elite- aanpak tot en met de hoogste Hof, die dan uiteindelijk door ons op kardinale wijze gewonnen zou moeten worden.
  Een zeer gedegen Commissie zullen we op korte termijn in het leven roepen, zodanig als `t maar zijn kan, waardoor de verkeerde lieden van diverse Nederlandse autoriteiten, hun afgezanten c.q. vertegenwoordigers door ‘ons’ op het matje worden geroepen.
  Alles is thans en vooral met Godszegen mogelijk ! Doet U mee ?

  AMEN.

 2. Griselda Molemans is de persoon die daar mee bezig is. Zij heeft dat o.a. beschreven in haar boek “Opgevangen in Andijvielucht”
  Zij is van plan om stappen te ondernemen en het op de tafel van de NL regering te leggen.
  Wat wilt U beginnen?
  Groet, Ron

 3. Ik schreef een reaktie op “Nederlandse regering had lak aan de grondwet”,waarbij ik uitsluitend gebruik makend van de(1942)$waarde van het “veilig gestelde” goud van de Javasche-,en andere Indische banken ($135.2 millione) tot een bepaald bedrag kwam.Nam (sorry voor de oversight folks),de $ 60.2 million in cash niet mee.Het plaatje ziet er( in theorie, want wie o wie heeft nog rekeningoverzichten van zijn/haar bank in N.I.na meer dan 70 jaar?) dan voor de nog levende 1e generatie,en kinderen (opnieuw in theorie)”rooskleuriger uit.Ik kwam via conversietabel(1942)$ naar (2016)$; $ (42) 60,200,000.00=(2016) $ 918,532,580.00 = euro 822,727,000.00.Het totale bedrag wat van de NI banken werd veiligesteld zou in 2016 waard zijn (schrik niet) euro 1,841,850,000+ euro 822,727,000.00= euro 2,664,577,000.00.Als wij “het gebaar” (174,705,000)aftrekken,dan blijft er voor,de nog levende(!)Indo’s aardig wat over.De NL staat (N.I.was toen “een deel van het Koninkrijk der Nederlanden”)heeft uiteraard het recht om het geld van de burger voor de oorlogvoering in te zetten……..maar moet na zeven decennia wel aan terugbetalen denken!

 4. Geen tientallen miljarden, geen stuiver meer naar ‘t buitenland…ook geen miljarden subsidies per jaar, als niet aan de ouwe echte Hollanders en Gemengde Europeanen- de Indo’s ( half of meer bloed ) van Nederlands-Indië rechten worden verleend.Ten volste rechthebbend vanwege doorgaans de beloften enzovoorts, enzovoorts die destijds waren gemaakt, waarbij alle Kabinetten plus Kamerleden een valse rol speelden en spelen.
  Door raad,beraad en verraad in alle rangen & standen waren en zijn veel Nederlands- en Europees- Ned-Indische zaken verwaarloosd en over onze ruggen gestolen.
  In de wandelgang had Kraft dat al in ‘ t begin van de 70 e jaren van z’ n vader vernomen en daarna van anderen.En als verzekeringsadviseur eind jaren 70 van een oud Voorburgse Ambtenaar, ovet ‘t eel en wee van een x-aantal Ministers, via een client een en ander wat vernomen te hebben.
  ONDERZOEK op praktisch alle fronten is in ‘t bijzonder hoogst noodzakelijk..om de Aanspraak als maar meer en meer te vergroten.
  Belangrijk is n.l. dat alle koppen van alle gelederen opnieuw bij elkaar gestoken moeten worden, om zo absolute , let wel zuivere macht te verkrijgen. Om alle in zoverre de geleden c.q de verloren-morele schaden,nota bene na schade op schade, extra letselschaden bij sommigen door allerlei tumult waren en zijn binnengeslopen,die eigenlijk op z’ n minst voorkomen had moeten worden.Uiteraard met alle betrokken Wijsheden c.q. Bestuurders van liefst het eerste uur.
  Nu dat er nog veel meer bewijsmateriaal voor handen zijn, is het vanwege de te lange tijdsverloop van een dermate importantie snel en adequaat te handelen en te onderhandelen, dat er daardoor meerdere Internationale Advocaten in het spel en in de arm genomen moeten worden,om te spreken van enige Eer- en Rechtsherstel van met name de gedupeerde Ouderen, hun Families en Nazaten.Uiteindelijk dienen we al met het allergrootste ( NIEUWE- ) Proces opnieuw vorm te geven, met ” de juiste beeldvorming “drastisch te gaan bespoedigen. Al dan niet, door toch optimaal tot een 2e reëel- juiste vergoeding te kunnen komen met onze Vadertje staat- alwaar wij zeker niet een onbelangrijke deel van de grote WELVAART van TOEN & NU, waren en zijn geweest, n.l. de Onze Rechtsstaat !
  PROCES VERSNELLING AANPAK VAN
  VADERTJE STAAT – het Kabinet/ Tweede Kamerleden/ Stelsel en haar partijvorming. Dit allemaal met terugwerkende kracht loyaal en volgens de morale ethiek.
  De echte Elite, tenminste als die nog echt bestaat, noblesse de A D E L en alle Families van hoog tot laag van alle 3 a 4 Generaties nog eens een keer goed buigen, over deze nare, merkwaardige en vervelende achterstallige kwesties, die door de Nederlandse Staat & Autoriteiten t.w. de Politiek m.n. het Kabinet o.m. en de Media, enzovoorts, enzovoorts,zij die dat heel goed moeten en bewust behoren te beseffen, geschiedkundig-
  wetenschappelijk en met de hoogst nodige Historische besef, zij dit alles allemaal zuiver maar ook zuiver tot klaarheid zullen moeten brengen, in samenwerking met alle gelederen uit onze huidige samenleving,;aldus naar de hoogste norm & de hoogste waarde, Bij deze de sociale cohesie : RESPECT voor een ieder !!!
  KENNIS IS MACHT DUS ER WACHT EEN GROTE TAAK VOOR DE ECHTE INTERNATIONALE ADVOCATEN- COLLECTIEF.
  Nogmaals alle koppen anno 2017 bij elkaar.
  De keiharde aanpak is desgewenst !

 5. Hoop dat Rob Beckman Lapre het leest. In ieder geval bedankt voor het schrijven. Onze zaak leeft nog wel bij de Indische families. Het gaat er alleen maar om wie het wil organiseren. Ron uit Californie

 6. Wanneer worden de Indische tegoeden uit betaald voor zowel voor 2015 en ook degene die in 1971 en 1975 zijn overleden en niets hadden ontvangen betrekking op alle Indische tegoeden dat de Regering niet wilde betalen met een Excuus dat ze al overleden zijn en niet op kan beroepen om het aan de nabestaanden te geven die net zo getraumatiseerde zijn. Ik vind schandalig dat dit toegepast word voor deze Kanonnenvlees mensen, terwijl er op schrift staat vastgelegd volgens de Gewaarborgde Wettelijke Normen en gaat met dit bewijs aankaarten bij de Mensen Rechten in Strasbourg te Frankrijk of mijn verzoek zal uitgevoerd moeten worden. Met Gevoelens voor de Indische Gemeenschap! Dhr. P. L. Dom

 7. Beste P.L. Dom: U heeft mij 2x het zelfde email bericht gestuurd. Ik heb daarom een (1) verwijdert. Maar als U inderdaad het gaat aankaarten bij het Europese hof, heeft U mijn steun. In ieder geval is uw bericht zeer positief. Zeker tov het willen verwijderen van standbeelden en/of het bevuilen ervan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up