Haar geboorteakte staat geregistreed in Padang West Sumatra. Haar moeder, een Inlandse vrouw, Adriana Brail en haar vader, Emanuel Marcus Steenbakker hebben haar officieel aangegeven. Zij, Elisabeth Adriana Brail is geboren op 26-8-1937 te Padang.

En op 4 Juni 1941 is officieel ook blijkens akte van Erkenning door haar moeder Adriana Brail erkent geworden.

Els Brail uit Bandung en vergeten door Nederland
Els Brail uit Bandung en vergeten door Nederland

Waarom ik bovenstaande schrijf. Ik wil Elisabeth Adriana Brail haar geschiedenis bij U allen onder de aandacht brengen. Perslot van rekening is zij mede lid van de Indo en is zij ook een Indische van Nederlandse afkomst.

Haar vader, Adjudant Assistent Apotheker, is afkomstig uit Heinkenszand, Zeeland en geboren op 13-9-1897 en haar moeder is een Menadonese christenvrouw, Adriana Brail, geboren op 29-2-1904 te Siau, Celebes. Doordat haar moeder, zoals eerder vermeld, haar heeft erkend, had ze het recht van de Indonesische staatsburgerschap. Echter zij werd op zeer jeugdige leeftijd al op een strenge Europese manier opgevoed. Ook het milieu waar ze als kind en jonge vrouw verkeerde, had een strikt Europees karakter. Het gevolg was dat ze geheel en al Westers georienteerd was. Haar scholing liep via de Concordante lager onderwijs en de Mulo, die ze door o.a. de oorlogsjaren moest onderbreken. Na de oorlog heeft ze in 1955 in Bandung haar Mulo afgemaakt en is vervolgens werkzaam geweest bij de firma van Dorp & Co. In 1957 werden alle Nederlandse bedrijven geconfisceerd en alle Nederlandse onderdanen werden ontslagen en moesten het land verlaten. Elisabeth Adriana Brail werd onslagen en haar betrekking werd door een Indonesische ingenomen.

Op 26-11-1962 trad zij in het huwelijk met een Indonesier. Dit huwelijk werd op 21-3-1989 weer ontbonden. Door bovenstaande verbintenis kwam zij niet in aanmerking voor het Indonesich staatsburgerschap. Het enige wat ze kreeg is een Kaart van Ingezetenschap, KTP.

Reeds eerder, toen ze nog niet meerderjarig was heeft ze een rekest, door haar moeder ondertekend, naar de Nederlandse Ministerie van Justitie gestuurd met het verzoek om toelating tot Nederland. Na haar huwelijk heeft ze dat nogmaals geprobeert, maar beide verzoeken tot het verkrijgen van het Nederlanderschap werden afgewezen.

Al haar familieleden, ook zuster, woonden intussen in Nederland en diversen waren bereidt haar in de familie op te nemen. Ook zij hebben pogingen gewaagd voor haar te bemiddelen voor toelating en vestiging in Nederland.

Door alle wettelijke omstandigheden, zoals haar Nederlands geboortebewijs, krijgt ze ook geen Indonesisch paspoort. Zij kan dus ook niet op reis en haar familie in Nederland bezoeken.

Op het ogenblik leeft ze als 78 jarige van de steun van een stichting in Nederland en persoonlijke giften van haar oudchoolgenoten uit Nederland. Ze woont in een geleend huisje waar het tijdens de regentijd altijd onder water staat en waarvan de muren beschimmeld zijn door het vocht.

Haar vader heeft destijds in het voormalig KNIL gediend en heeft daardoor postume 2 toekenningen gekregen.  Het Ereteken voor Orde en Vrede en het Mobilisatie-Oorlogskruis.

Deze onderscheidingen werden nog zeer kortgeleden aan haar uitgereikt omdat zij de dochter is van wijlen dhr. EMZ Steenbakker volgens een verklaring van het toenmalige Hoge Commisariaat der Nederlanden op 21-9-1951 te Bandung.

Deze onderscheidingen zijn haar toegestuurd geworden op 16-6-2015 j.l. door het Ministerie van Defensie.

 

14 Comments

 1. Het lijkt dat mvr. Braille de Nederlandse nationaliteit heeft.Niemand kan statenloos zijn in deze wereld.Als ze geen paspoort kan krijgen,kriigt ze een van de Verenigde Naties.

 2. Een paspoort van de Verenigde Naties? Nog nooit van gehoord. En als dat zo is, waar mag ze dan wonen? En als dat Nederland is, kan NL nog nee zeggen?
  Gewoon een paar vragen. Want zelf een paar advokaten hebben het haar nog nooit verteld.
  Ron

 3. Beste Ron,
  Door recente gezondheidsproblemen en het verder afwikkelen van verzoeken en uitreiken van medailles, was ik nog niet in staat om eerder te reageren op je acties om te proberen om Els in Nederland tr
  krijgen.
  Je weet dat ik nog gezorgd heb, dat ik op haar verzoek, gezorgd heb, dat zij alsnog de postuum toegekende bintangs van haar vader officieel van de Ned. Def. Att. vd Zijne Majesteits Ambassade te Jakarta heeft mogen ontvangen.
  De enige mogelijkheid, die ik nog kan bedenken en die mogelijk tot succes zou kunnen leiden, is een verzoek aan Zijn Majesteit Koning Willem Alexander, cc . mindef, te richten met als bijlage een lijst met namen en
  handtekeningen, die het verzoek om Els naar Nederland te halen
  willen ondersteunen ( hoe meer namen en handtekeningen hoe beter)

  mhgr. Jacq. Z.B.
  ontvangen.

 4. You need lawyers specialized in International Law and Refugee Law. The lady seems to be a refugee who is persecuted because of her national origin and membership in a Special Social Group: the Indos victims of the Genocide during the Bersiap time. Also she seems to be a Dutch citizen. See the 1954 U.N. Convention on the Status of Stateless Persons.

 5. Na overlijden van mijn vader in 1978 ontdekte ik een ordner waarin kopie van brieven a.d. Koningin. Allemaal verzoeken voor toelating van Indische jongeren, die hun Nederlanderschap waren kwijtgeraakt, doordat hun ouders voor warga negara tekenden, en de kinderen minderjarig waren. Velen heb ik later hier ontmoet, en hoorde toen pas wat mijn vader heeft kunnen doen. Dus kan het inderdaad de oplossing voor Mevr. Brail zijn, wanneer er voor haar een verzoek aan de Koning wordt gericht, met het bijbehorende dossier.

 6. Beste I. van Garling,
  Heb begrepen dat een brief naar het Koninklijk Huis soms helpt. Mevr. Brail heeft jaren geleden en met de hulp van een Advokaat een brief naar de toenmalige koningin gestuurd. Die brief is door gestuurd geworden naar ministerie van Justitie en weer volledig afgewezen.
  Mijn moeder vroeg ook in Jakarta aan om naar Nederland te kunnen emigreren (1950). Eerst goed gekeurd, maar werd een paar maanden later ingetrokken. Brief naar het koninklijk huis hielp ook niet. Ben in bezit van de brieven.
  Een politiek stink zootje!

 7. Kan ze niet op de een of andere manier illegaal naar Nederland en asiel aanvragen?
  Er komt zoveel geteisem hier vakantie vieren, die hier geduld worden en deze mevrouw, die zo gediscrimineerd word in Indonesie krijgt geen paspoort?

 8. Op de website van Teman Teman Sehati staat het reisverslag van mei jl. Ik begrijp dat e.e.a. ertoe geleid heeft, dat de reis hierheen niet doorgaat. Max maakt mogelijk is nl. verantwoordelijk dat alles volgens afspraak verloopt. Ik neem aan, dat U dit verslag ook kunt vinden en lezen. Jammer dat het zo loopt.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up