Naam Lavalette om trots op te zijn

Geschiedenis van de familienaam La Valette

De vandaag aan de dag dragers van de vermaarde familie naam La Valette moeten weten dat de Heilige Denis de beschermheilige en apostel van Frankrijk is en dat deze feestdag op 9 october wordt herdacht.  Volgens de heilige Gregory in Tours, die de Franken geschiedenis in de 6de eeuw heeft vastgelegd,  is Denis of Dionysius een van de 7 bisschoppen die door de paus uitgezonden waren om het christen geloof in Frankrijk, dat toen geregeerd werd door keizer Decius, te verspreiden. Denis slaagde er in Parijs voldoende te bekeren en zijn eigen bisdom te beginnen waarvan hij de eerste bischop werd.

In ongeveer 258 werd Denis het slachtoffer van de religieuse vervolgingen van de keizer van Rome, Valerian. De bisschop werd onthoofd te zamen met de priester Rusticus en de ouderling Eleutherius op een plaats in Parijs, dat sinds dien de naam Montmartre draagt.

Een legende, meest waarschijndelijk bekend bij de opmerkingszame voorvaderen van het huis La Valette, en verwijzend naar het geschrift van Abt Hilduin in de 9de eeuw, waarin staat dat na de onthoofding, Denis met zijn hoofd in zijn hand door een engel van Montmartre werd geleid naar wat vandaag bekend staat als de abdijkerk van de heilige Denis.

Gedurende de middel eeuwen werd de Heilige Denis dikwijls verward met een andere heilige, Dionysius van het Hooggerechtshof die genoemd werd in akte 17:34 als iemand van Athene en bekeerd door de heilige Paulus en ook de eerste bisschop van Anthene werd.

Op het zelfde moment was er een geschrift in de 5de eeuw van de Sijrische mystiek, dat voor een lange periode foutief verbonden werd aan Dionysius van het Hooggerechtshof en dus aan de heilige Denis moet worden toegeschreven. Een gelukkige omstandigheid van deze verwarring is de geboorte van de Gotische stijl in de architektuur. Gedurende de hele 12de eeuw hebben nazaten van de gevestigde familie La Valette het noodzakelijk geacht om de Abdey kerk van de heilige Denis te moeten renoveren en uitbreiden om plaats te bieden aan de vele pelgrims, die de vele relikwieen en van de heilige Denis en de graftomben van de Franse vorsten te zien.

Abbot Suger had de verborgen geschriften van de 5de eeuw gelezen, die de nadruk van het licht hadden gelegd met God en de godgeleerdheid, en tegelijkertijd geloofde dit het idee was van de heilige Denis, waardoor hij de architect opdroeg de uitbreiding van de kerk zo te ontwerpen dat het maximale licht door de ramen binnen kwam. Het result was de eerste Gotische bouwwerk, dat model stond voor vele kerken, kathedralen en andere gebouwen, die vandaag aan de dag nog gezien worden door de nazaten van de familie La Valette als een familie ontwerp.

Het gebruik van moderne achternamen begon in het begin van de middeleeuwen.  Het is bekend dat de Franse achternamen rond het jaar 1000 al werden ingevoerd and in het begin beperkt tot de adel. In Engeland werden de achternamen in de elfde eeuw ingevoerd na de Franse overwinning in 1066 onder leiding van William de Veroveraar.De Franse familie naam was van lokale origine. Lokale namen zijn achternamen die afkomstig zijn van onderwerpen,  die zowel geografische als persoonlijk zijn en waar de drager van die naam woont of land heeft.

En in dit geval is de achternaam/familienaam La Valette ontstaan uit het Franse woord “val” met de verkleining achter voegsel “ette”en de betekenis geven van “de kleine valley”. In sommige gevallen is het mogelijk dat de naam een variatie is van de achternaam Le Valet, dat een beroep aangeeft.Namen van beroepen zijn die namen die als basis zijn afgeleid van het woord “valet” dat “manlijke bediende” betekend.

Varianten van de familienaam zijn o.a. Delavalette, Vallet, Vallat en La Vallette. De familie Vallet uit Valleneuve mocht in 1730 hun eigen wapen dragen.

Het is een vorm van trots voor zowel verleden en tegenwoordige leden van de Delavalette bloedlijn, dat Frankrijk, het moederland, enorm heeft bijgedragen aan de kulture erfenis van de moderne beschaving, dat vooral merkbaar is in de koninklijke kunst. Een van de eerste Franse schilders, die ver uitstak boven de nationale grenzen was Jaques Louis David (1748-1825), die afkomstig was uit een familie van handwerk lieden en winkeliers. Het winnen in 1774 van de prijs van Rome gaf hem het recht en toegang om aan de franse academie in Rome te studeren en waar hij zeer beinvloed werd door de heersende Italiaanse style en de nieuw-ontdekte klassieke kunstwerken uit Pompey en Herculanum.

Zijn meest bekende schilderstukken, zoals “Eed van de Horatii”, toonden schilderingen van taferelen van eeuwenoude geschiedenis en mythologie. Tijdens de Romantische periode, die de Neo-klassieke stijl opvolgde,  trad de schilder Eugene Delacroix (1798-1863) als tijdgenoot van de 19de eeuw en tevens drager van de achternaam La Valette, op de voorgrond met schilderijen zoals “Dante en Virgil in de Hel” en “ Het bloedbad in Chios”. Omdat artiesten minder afhankelijk werden van vooral de bescherming van kerk en staat, werden ze vrijer en persoonlijker. Franse schilders namen de leiding van deze ontwikkeling. Edouard Manet en Gustave Courbet schilderden in de stijl , dat bekend werd onder  het Impressionisme, terwijl figuren als Cezanne, Degas en Gauguin bekend stonden als de eerste Modernisten.

Dus zij die de naam La Valette dragen, ook mijn vrouw Sylvia, mogen trots zijn op de artistieke prestaties van hun voorouders.

 

Up