Archives for October 2, 2017

Stadswacht Sergeant Infanterie KNIL Frederik van der Schaar

Frederik van der Schaar werd op 6 januari 1904 te Haarlem geboren als zoon van Johannes van Der Schaar en Catharina Schouten. Hij huwde een Zwitserse Margaretha Klara Schärer en hadden 3 kinderen, Frederik, Felix en Margaretha.
Sedert 1927 was Frederik werkzaam als Chemicus in dienst van de HVA op Java, vervolgens sinds mei 1934 Fabrikagechef in Garoem bij de suikerplantage op Java en sedert januari 1940 Hoofdassistent vezelonderneming Laras van de Handels Vereniging Amsterdam.

WOII – De gevechten van het Commando “Midden-Sumatra” gedurende de periode februari/maart 1942
bron: J.J. Nortier

Vuurgevechten langs de weg PRAPAT en SIBORONGBORONG

Aan de vijandzijde werden deze gevechten gevoerd door voorhoede-elementen van de “Kunishi Advance Force”. De sterkte van deze gevechtsgroep bestond uit een anderhalve bataljon, een mortier compagnie en 3 Genieën.
In de ochtend van 12 maart 1942 kreeg Luitenant K. van der Ploeg bericht van een Japanse landing bij Tandjoengitam. Hij ontving daarop van Kapitein J.J.A. van de Lande opdracht, zich met het deel van de Stadswacht dat zich te Pematangsiantar bevond, naar Prapat te vertrekken. Luitenant van der Ploeg vertrok om ongeveer 12.00 uur uit Pematansiantar en kwam ongeveer 13.30 uur in Prapat aan. De verdedigende opstelling van zijn eenheid was nu een compagnie Stadswacht te Prapat en een sectie met 4 Fiat mitrailleurs onder Commando van reserve 1ste Luitenant Art. J.H. Muntjewerf te Sioehan aan het Toba meer, ten Noorden van Prapat. En bij gevaar van afsnijding moest deze eenheid zich via het Toba meer terugtrekken met een motorvaartuig waarachter een marine sloep; voorposten waren geplaatst langs de naar Prapat leidende wegen.
Intussen was de weg tussen Pematangsiantar and Prapat ter vernieling voorbereid met ingegraven vliegtuigbommen van 300 kg.
Een verzoek om één der overvalwagens ten behoeve te stellen van de voorposten, werd door de Bataljon Commando de majoor van Aarsen, afgewezen.
Op 13 mrt. 1942 om 01.15 uur rapporteerde Sergeant 1ste Klas J. Ensink, dat een aantal Stadswachten waren gedeserteerd.
Op 13 mrt. 1942 om 13.00 uur meldde de voorpost bij Aik Naoli, de nadering van de Japanse vijand. Hierop ging Luitenant van de Ploeg over tot de hoogste graad van gevechtsvaardigheid en controleerde de vernielingen langs de naderingswegen.
Deze bleken echter maar voor een deel goed te zijn uitgevoerd.
Terwijl hij bezig was met het uitvoeren van deze controle, hoorde hij mitrailleurvuur uit de richting van Sioehan. Het detachement van Luitenant Muntjewerf had op dat moment het vuur geopend op de naderende vijand.

Fred van der Schaar – Postume het MOK

Bij dit hevige vuurgevecht sneuvelde Stadswacht Sergeant Infanterie KNIL Frederik van der SCHAAR.
De Indonesische Stadswachtsoldaten waren na het eerste schot intussen verdwenen. Luitenant van der Ploeg nam van een hoog gelegen punt de vijand waar en zag dat de eigen troepen bij Sioehan de hellingen naar het Toba Meer afdalen.
Omdat Luitenant Muntjewerf meende geen kans meer te zien om over het Toba Meer terug te trekken, en aangezien dit zou moeten gebeuren onder volledige waarneming van de Japanse vijand en binnen bereik van hun wapens, besloot hij zich met de overgebleven mannen van zijn detachement, zich aan de vijand over te geven.

Koningin Wilhelmina heeft Frederik van de Schaar ook niet vergeten en heeft het volgende schrijven aan de familie doen toekomen:

Door al het bovenstaande heeft mevrouw Margaretha van Meerwijk – van der Schaar, wonende Potterlaan 2, 2102 CD Heemstede om aan haar vader Stadswacht Sergeant Infanterie KNIL Frederik van der Schaar, alsnog postum het MOK (Mobilisatie Oorlogskruis) toe te kennen. Aan de hand van onder meer de door SAIP beschikbare informatie en de altijd geweldige inzet van de heer Jacq. Z. Brijl, Luitenant- Kolonel bd en met de medewerking van Mindef werd dit alsnog op de juiste manier bezegeld.

 

Translate »